HÅLLBARHETSRÅDGIVNING

Det finns så många möjligheter till att skapa verklig förbättring med ditt byggprojekt. Samtidigt, hållbarhet är komplext. Goda intentioner kan få konsekvenser som du inte avsett. Utvecklingen går också fort. Forskning och ny teknik öppnar för nya lösningar. Och det införs lagar och regler att leva upp till.

Ja, hållbarhetsarbete är inte alltid enkelt. Men det är avgörande. För allas välmående. I slutändan även för att kunna göra goda affärer. Fler och fler inser också just den ekonomiska vinningen det innebär. Energieffektivitet. Återbruk. Överhuvudtaget smarta lösningar som ger win-win För det ena utesluter inte det andra. Hållbara projekt är det som skapar verkligt värde.

Nedan kan du läsa mer om våra olika tjänster inom hållbarhetsrådgivning. Det här är som sagt ett område som utvecklas hela tiden. Och vi med det. Så har du behov som du inte hittar svar på här så hör av dig så ser vi till att hjälpa dig!

ENERGI- OCH MILJÖRÅDGIVNING
Energianvändning påverkar inte bara ekonomin, utan även miljön. Vi hjälper dig se möjligheter och ger förslag på åtgärder som gynnar båda.

HÅLLBARHETSCOACH
Du kan åstadkomma betydande förbättring. Vi hjälper dig ta aktiva beslut med hänsyn till både det ekonomiska, det sociala och det ekologiska.

KVALITETS- OCH MILJÖLEDNING
Det finns lagar att leva upp till. Men också dina anställdas och kunders förväntningar. Vi ser till att de efterlevs på byggarbetsplatsen.

MILJÖCERTIFIERING
Att miljöcertifiera din byggnad ökar dess värde på en allt mer medveten marknad. Vi hjälper dig oavsett om det är nybyggnation eller en befintlig fastighet.

MILJÖSAMORDNARE
Vi samordnar, planerar, leder och följer upp alla miljöfrågor för att miljömässigt kvalitetssäkra ditt byggprojekt från start till mål.

ÅTERBRUKSLEDNING
Vi hjälper dig ta vara på den materialresurs du har och driver återbruksfrågorna genom hela ditt byggprojekt, från planering till avslut.

Har du frågor? Prata gärna med Angelica så hjälper hon dig vidare.