Digitalisering av underhållsprocessen ger LKF bättre koll.

Det är ett ganska omfattande fältarbete som pågår just nu bland LKF:s samtliga fastigheter (Lunds Kommuns Fastighets AB). Över 10 200 bostadslägenheter samt flertalet av Lunds kommuns äldreboenden och affärslokaler ska gås igenom för att få en bild av deras status. Men, vi har ansvarat för många stora underhållsinventeringar tidigare så det är egentligen inget […]

Se till att du har tid innan tåget går.

Nästa gång du går in på Göteborgs Centralstation, se till att du har några minuter till godo innan tåget går. Stanna upp. Och lyft blicken. Det finns många vackra centralstationer i vårt land men just nu står du i den äldsta. Originalritningarna är ifrån 1856 och de har faktiskt betydelse än idag. – Det är […]

Snacka om återbruk.

En sak är säker, återbruk är nödvändigt. Efter att vi på Dayspring har jobbat med det i ett stort antal projekt så kan vi också konstatera att det är utvecklande. Det har blivit många och viktiga lärdomar. Och vi ser hela tiden nya möjligheter. Men. Ska återbruk verkligen få effekt och minska samhällsbyggnadsbranschens slöseri och […]

Ramavtal med Dayspring ska ge Jernhusen stöd i arbetet med att bli Klimatneutralt.

Efter en gedigen upphandlingsprocess bland teknikkonsulter har Jernhusen valt ut Dayspring som en av flera samarbetspartners. Syftet är att kontinuerligt utveckla fastighetsbeståndet för att kunna nå uppsatta hållbarhetsmål. – Jernhusens fastigheter används av miljontals människor runt om i landet varje vecka och spelar en stor roll både för enskilda individer i deras vardag och för […]

En ny sorts Miljösamordnare tar plats vid bordet för att hjälpa till att driva på utvecklingen.

För att skynda på omställningen till hållbara byggprojekt så rekryterar Dayspring nu ytterligare spetskompetens inom miljöområdet. Tanken är att skapa förutsättningar för än mer nytänkande och lösningsfokus i projekten då alla tre hållbarhetsområdena finns lättillgängliga. – Miljöfrågorna blir med rätta allt större och mer komplexa. Ska vi kunna säkerställa att vi skapar verklig förbättring så […]

Centrum för cirkulärt byggande (ccBuild) och Dayspring har tecknat avtal.

Bygg- och rivningsavfall står för en stor del av Sveriges avfallsmängder. Men, mycket av det skulle kunna användas igen. Vi vill få fart på återbruket i samhällsbyggnadsbranschen och har därför nu även anslutit oss till CCBuild-samarbetet som associerad partner. – Vi har redan deltagit på olika sätt och samarbetat med CCBuild och Återbruk i Väst […]

Ny tjänst lanseras med målet att den snart inte ska behövas.

På Dayspring har vi under flera år arbetat tillsammans med medvetna och drivna kunder som vill öka sitt återbruk och därmed minska sina byggprojekts miljöpåverkan. Utifrån de erfarenheterna har vi nu skapat tjänsten Återbruksledning med syftet att få fart på det cirkulära materialflödet i samhällsbyggnadsbranschen. – Om återbruk vore en självklarhet hade det fått avsevärd […]

0 % One man show.

Våga ta diskussionen. Se parternas sidor, tankar och målbilder. Och skapa en gemenskap där alla tar ansvar och känner att de utvecklas. Det är så Johan Sjöberg på Dayspring tar sig an rollen som bygg- och projektledare för Lokalförvaltningens räkning när nu Toleredsskolan i Göteborg byggs på nytt för kommande generationer.

Förtätning i Kålltorp ger barnfamiljer möjlighet att bo kvar.

Vad gör man när man känner sig hemma i ett område och vill stanna kvar – även när livet förändras? I Kålltorp i Göteborg finns det en hel del små lägenheter och här bor både många unga och äldre i en slags lugn småstadsmiljö på cykelavstånd till centrum. Problemet är bara när det blir tillökning […]