29 september, 2020

Dayspring formerar en ny styrelse för att öka förändringstakten.

I arbetet med att visa vägen till ett samhällsbyggande som kommande generationer ska kunna tacka för så tar Dayspring ännu ett steg och stöper om sin styrelse. Anna Langenius blir ny styrelseordförande och Karin Dahlgren ny styrelseledamot.

Från vänster, Karin Dahlgren och Anna Langenius.

– Marknaden förändras nu i stort, och vi jobbar med flera av de kunder som ligger långt fram, men för att ytterligare bidra till att snabba på omställningen och skapa verklig förbättring så tillför vi nya ögon och kompetens även in i vårt eget styrelsearbete, förklarar Fredrik Olsson, koncernchef på Dayspring.

Anna Langenius har lång erfarenhet inom innovation och entreprenörskap och träffar många innovativt drivna tillväxtbolag i olika branscher, inte minst via sin roll som Investment Manager för såväl Hammarviken Företagsutveckling som Layline Partners. Hon arbetar även i flera styrelser,
bl a i Stylt Trampoli.

– Vi kan påverka det samhälle vi lever i om vi lyfter blicken till ett högre syfte än bara aktieägande och det gör Dayspring. Jag ser en ärlighet och genuin vilja i det här företaget att göra betydelsefull skillnad i samhällsbyggnadsbranschen, både som arbetsgivare och som samarbetspartner till sina kunder, och det vill jag vara med och göra än mer konkurrenskraftigt, säger Anna Langenius.

Karin Dahlgren är civilingenjör i botten och har såväl en teknisk som en affärsdriven bakgrund. Hon konsultar idag inom ledarskap för både offentlig och privat sektor, bl a för flera byggföretag, och leder även sedan många år Västsvenska Handelskammarens chefsgrupper och vd-nätverk.

– Dayspring inspirerar mig. Många har ett hållbarhetsarbete, men få med en drivkraft som är lika stark som att vara lönsam. Vad som är hållbart är också en ständig läroprocess. Och processer har jag jobbat mycket med, både tekniska och mänskliga processer för att utveckla verksamheter till att nå sina mål. Här ligger Dayspring redan långt fram och det gör det extra intressant att få kliva in, säger Karin Dahlgren.

– Med Anna och Karin får vi både in nya synsätt och goda stöttepelare. De har fokus på utveckling, är vana att se värden i bolag, kan bidra med generell omvärldsbevakning och framförallt ställa frågorna på andra sätt som jag tror kommer göra att vi åstadkommer mer nytta, fortare, avslutar Fredrik Olsson.