24 april, 2020

Regionfastigheter väljer Dayspring som certifierad besiktningsman.

Regionfastigheter Region Skåne har valt att teckna ramavtal med vårt Malmökontor. Vi är nu deras förstahandsval för flera av deras områden när de är i behov av entreprenadbesiktning.

Det gäller både nybyggnation och projekt i befintliga fastigheter. Komplexa byggnader och framförallt när verksamheter pågår samtidigt är det också en mycket speciell miljö med många människor i omlopp att ta hänsyn till.

– Ibland är det extra komplext, t ex operationssalar som har speciella krav. Det krävs gedigen kunskap kring hur man bygger för att kunna besiktiga den här typen av projekt och det har våra erfarna och certifierade besiktningsmän, säger Claes Rudenholm, vd på Malmökontoret.

Vi ser till att man uppfyller kraven, lagar och regler, och dessutom har följt det som är avtalat i kontrakt. Uppdraget innebär också förbesiktningar när saker är svåra att komma åt längre fram.

– Jag vill ge en eloge till Region Skåne som skötte allt kring kontraktsskrivningen digitalt. Det miljömedvetna agerandet gillar vi på Dayspring och hoppas se mer av framöver från fler aktörer, avslutar Claes.

Ramavtalet gäller i 24 månader med möjlighet till förlängning för upp till ytterligare 24 månader.

Långt ifrån alla verksamma besiktningsmän är certifierade. Det krävs att du i grunden är ingenjör, har minst 5 år av kvalificerad och väl vitsordad erfarenhet inom byggverksamhet och omfattande erfarenhet som besiktningsman. Till det går du dessutom en utbildning med en tuff tentamen, med krav på kontinuerlig fortbildning. För att bara nämna några saker. Vill du veta mer om våra certifierade besiktningsmän så är du varmt välkommen att höra av dig.