13 september, 2021

En ny sorts Miljösamordnare tar plats vid bordet för att hjälpa till att driva på utvecklingen.

För att skynda på omställningen till hållbara byggprojekt så rekryterar Dayspring nu ytterligare spetskompetens inom miljöområdet. Tanken är att skapa förutsättningar för än mer nytänkande och lösningsfokus i projekten då alla tre hållbarhetsområdena finns lättillgängliga.

– Miljöfrågorna blir med rätta allt större och mer komplexa. Ska vi kunna säkerställa att vi skapar verklig förbättring så behöver projektledaren ha miljösamordnaren bredvid sig på samma sätt som vi idag redan har projektkommunikatören. Att ha alla tre kompetenserna under samma tak effektiviserar. Vi kan hålla stenkoll på såväl ekonomi och ekologi som det sociala i ett projekt samtidigt som det skapar förutsättningar för kreativitet när du lättare kan bolla tankar direkt, förklarar Fredrik Olsson, koncernchef på Dayspring.

Bild: Miljösamordnare, Karin Hallingström

Karin Hallingström är civilekonomen som efter 15 år sadlade om och utbildade sig till miljösamordnare för att tydligare kunna arbeta för ett hållbart samhälle. I september börjar hon på Dayspring.

– Byggbranschen är en stor miljöbov och jag kände ett behov av att agera i en av de branscher som måste göra betydande förändringar för att vi ska ha en framtid för våra barn och barnbarn. Daysprings mission och mål stämmer helt överens med mina tankar och jag är taggad att sätta igång nu och tillsammans utveckla fler tjänster inom hållbarhetsområdet som kan hjälpa till att nå resultat.

Under sin utbildning på KYH så praktiserade Karin på IVL och CCBuild samt på Vasakronan där hon jobbade med återbruksfrågor, bl a mellan de stora projekten Kromet och Ströms-huset. I sitt examensarbete utredde hon också frågan om mellanlagring som har en central roll för att få återbruk att växla upp och fungera i större omfattning.

– Historiskt sett har inventering och sanering osv varit stora frågor. De kommer vara viktiga för våra miljösamordnare också men vi ser även ett växande behov av att ha kompetens inom cirkulärt tänkande och agerande. Där är återbruk en viktig del på flera sätt. Som miljösamordnare skulle du t ex kunna hjälpa till redan i planerings- och projekteringsskedet och ge råd även kring vilka nya material som har god potential till att kunna återbrukas längre fram och att ha tankar kring hur spill kan minimeras osv. Att än mer se till helheten och där kommer Karin vara en stor tillgång, avslutar Fredrik Olsson.

Här kan du läsa mer om vad en miljösamordnare kan hjälpa till med.

Har du frågor är du varmt välkommen att höra av dig.