26 april, 2021

Familjebostäder tog hjälp för att kunna ta hänsyn till dominoeffekten av ett byggprojekt.

Säg att din vilja är god, men allt du gör får konsekvenser – någon annanstans. Vad blir då ditt nästa steg? I Göteborg står Familjebostäder inför utmaningen att skapa en hållbar utveckling i området Eriksbo med ca 800 hyreslägenheter. Tillsammans har vi arbetat fram beslutsunderlag ur flera olika perspektiv. Det är en gedigen hemläxa som är gjord.

Bild: Dayspring

– Vi har tittat på hur fastigheterna mår, hur människorna har det och på miljöpåverkan. Allt hänger ihop. Du kan inte lyfta ur en del för den påverkar på ett eller annat sätt en annan, säger Christer Gardtman, projektledare på Dayspring.

Bild: Dayspring

Miljonprogramsområdet från 1970 ligger som en avsides by i ett naturskönt område. Trevåningshuskroppar med stora lägenheter och balkonger. Helt befriat från biltrafik. Och ett stenkast bort, fina vandringsleder.

– På 90-talet fanns här under en period den mest långtgående självförvaltningen och utbredda kooperativa föreningen i världen. Människor reste långväga ifrån för att studera hyresgästernas arbete. Idag finns här familjeliv och trivsel – men också utmaningar, berättar Ellen Johnsson, projektledare på Familjebostäder.

Arbetet har varit en process som involverat flera personer med ansvar för olika fokusområden, från både Familjebostäder och Dayspring.

– Vi arbetar med människors livsmiljöer. Deras hem. Det ska vara en plats där de mår bra, känner sig trygga och trivs. Därför är det viktigt att vi skapar oss en helhetsbild när vi ska planera och fatta beslut kring en långsiktig och hållbar utveckling av dessa livsmiljöer, förklarar Ellen Johnsson.

Förutom tekniska undersökningar på plats har det även bl a inneburit intervjuer med drift- och förvaltningspersonal och att gå igenom kundundersökningar, statistik över felanmälningar och vattenskador, titta på gestaltningsmässiga aspekter samt demografiska frågor som andel med gymnasiebehörighet, hur hög arbetslösheten är, hur inkomstnivåerna ser ut, hur höga ohälsotalen är osv.

– Det ger en ganska tydlig bild av hur förutsättningarna faktiskt ser ut för människorna som bor här, säger Fredrik Olsson på Dayspring, hållbarhetsansvarig i uppdraget. Det är viktigt att ha med sig när du vill göra en teknisk åtgärd, för det slår igenom på alla områden. Socialt, ekologiskt och ekonomiskt.

En kall lägenhet är t ex tecken på en onödig miljöpåverkan eftersom det påverkar energiförbrukningen. Som boende kan du som en konsekvens uppleva att du varken känner dig sedd eller lyssnad på. Samtidigt, om du som fastighetsägare tar hand om de tekniska behoven som finns så får det ekonomiska effekter. Och det finns det kanske inte bäring för hos hushållen i området.

– Så frågan är inte bara vad som behövs göras, utan också hur det ska göras och när, och vilka konsekvenser det då får för både fastigheterna och de boende, avslutar Christer Gardtman.

Det är komplext. Det över 40 sidor långa underlaget ska ge förutsättningar för att kunna ta så välgrundade beslut som möjligt för vad som blir nästa steg för Eriksbo. Och det är i sin tur en del av en större helhet. Familjebostäder har fastigheter i många olika områden i Göteborg – alla med sina respektive behov och utmaningar. Och därmed ytterligare en dominoeffekt att ta hänsyn till.

Här kan du läsa mer kring våra tjänster Strategi & Analys, Förstudie samt Hållbarhetscoach och Återbruksledning.

Har du frågor eller vill ha hjälp med liknande projekt är du varmt välkommen att höra av dig.