15 december, 2020

Förtätning i Kålltorp ger barnfamiljer möjlighet att bo kvar.

Vad gör man när man känner sig hemma i ett område och vill stanna kvar – även när livet förändras? I Kålltorp i Göteborg finns det en hel del små lägenheter och här bor både många unga och äldre i en slags lugn småstadsmiljö på cykelavstånd till centrum. Problemet är bara när det blir tillökning i familjen, då blir bristen på större lägenheter uppenbar.

Bild: Visionsbild från Ättehögsgatan i Kålltorp, Göteborg

Egnahemsbolaget som strävar efter att bygga för alla göteborgare skapar nu förutsättningar för fler att bo kvar i området hela livet. Totalt blir det 91 nybyggda lägenheter på Ättehögsgatan. Therese Tranarp på Dayspring är byggledare.

– När man bygger inne i ett tätbebyggt bostadsområde som vi gör så blir det komplext. Det ställer stora krav både på gestaltning och kommunikation med boende och fastighetsägare runt om. Det innebär också stora utmaningar. Vi har behövt spränga en hel del för det underjordiska garaget samtidigt som vi bl a har spårvagnstrafiken som går precis bredvid att ta hänsyn till.

Under projekteringen biträde Therese Tranarp Annika Carlsson som är projektledare på Egnahemsbolaget och tillsammans med totalentreprenören Brixly ser de nu till att projektet förverkligas.

– Det är värdefullt att vara med redan i projekteringen. Du kan huset, du har varit med och fattat beslut och du är framförallt väl insatt i varför vissa beslut tagits. Det gör mitt arbete som byggledare effektivare, fortsätter Therese.

Projektet består av fyra huskroppar varav ett på sju våningar byggs mellan två redan befintliga. Det blir 1-5:or på 30-110 kvm, både bostadsrätter och hyresrätter. De senare kommer tillhöra Poseidon.

– När man förtätar så tar man något i anspråk. Det gör det extra viktigt att involvera grannarna så att de känner att vi bygger även för dem. Vi har strävat efter att skapa en öppen och inbjudande innergård med gröna ytor som ger förutsättningar för gemenskap mellan de boende, oavsett vilket av husen de bor i, förklarar Annika Carlsson, projektledare på Egnahemsbolaget.

Projektet ingår i Göteborgs satsning BoStad2021 som ska ge 7 000 nya bostäder utöver det ordinarie bostadsbyggandet inför stadens 400 års jubileum. Trots Covid-19 så ser tidplanen ut att hålla, två hus kommer stå klara i maj 2021 och två i november.

Från Dayspring medverkar också Daniel Olsson som projektets KA, kontrollansvarig. Här kan du läsa mer om våra tjänster byggledare och kontrollansvarig.

Har du frågor eller vill ha hjälp med liknande projekt är du varmt välkommen att höra av dig.