10 augusti, 2020

Ny Miljöcertifiering för befintliga byggnader.

Nu är den nya certifieringen lanserad som ska driva på arbetet med hållbara byggnader även i det befintliga fastighetsbeståndet och på så sätt bidra till att vi uppnår de nationella och globala miljömålen.

Det är Sweden Green Building Council (SGBC) som utvecklat en certifiering för byggnader i drift. Den bygger på det välkända certifieringssystemet Miljöbyggnad, därav namnet Miljöbyggnad iDrift.

– Det har varit mycket fokus på certifiering av nybyggnad, men för att klara klimatmålen måste vi jobba med alla delar och hållbarhetsanpassa även de befintliga fastigheterna. Det har saknats en enkel och mer kostnadseffektiv miljöcertifiering för det och här tror jag att Miljöbyggnad iDrift kommer ha betydelse, säger Jennie Fossum, Miljöcertifierare och projektledare på Dayspring. 

Certifieringen ska hjälpa till att förbättra miljöprestandan för befintliga byggnader genom att arbeta med byggnaden, driften och förvaltningen. Den omfattar fem områden:

  1. Inomhusmiljön, som avser brukarnas direkta upplevelser av komfort.
  2. Hälsa, som avser byggnadens påverkan på brukarnas hälsa.
  3. Klimatpåverkan, som avser hur byggnadens energianvändning och effektbehov påverkar klimatet.
  4. Resurser, som avser miljöpåverkan orsakad av material och åtgärder för att minska resursanvändning och avfallsmängder.
  5. Skick, som avser fastighetens skick genom byggnadsdelar och installationer.

– Att gå igenom sin byggnad på det här viset innebär en kvalitetskontroll som gynnar både människa, miljö och ekonomi och höjer på så sätt värdet på fastigheten, avslutar Jennie Fossum.

Miljöbyggnad iDrift ska kunna implementeras oavsett hur byggnaden och förvaltningen är organiserad, hur stort fastighetsbolaget är eller vem som ansvarar för driften och förvaltningen.

Vill du veta mer så hör gärna av dig till Jennie, du kan också läsa mer om Miljöbyggnad iDrift här.