16 februari, 2021

Ny tjänst lanseras med målet att den snart inte ska behövas.

På Dayspring har vi under flera år arbetat tillsammans med medvetna och drivna kunder som vill öka sitt återbruk och därmed minska sina byggprojekts miljöpåverkan. Utifrån de erfarenheterna har vi nu skapat tjänsten Återbruksledning med syftet att få fart på det cirkulära materialflödet i samhällsbyggnadsbranschen.

– Om återbruk vore en självklarhet hade det fått avsevärd effekt på vår branschs avtryck på klimatet och på slöseriet med jordens ändliga resurser. Men där är vi inte idag, och genom den här tjänsten vill vi snabba på utvecklingen så det blir mer action i frågan. När marknaden sen är mogen och tjänsten därmed är överflödig kommer vi ta bort den med ett ”high five”, förklarar John Kåwert, marknadsansvarig på Dayspring.

Återbruk innebär i stora drag att en befintlig byggnad ses som en materialresurs och att du därmed delvis skapar utifrån det som redan finns. Antingen genom att du använder produkter och material till samma sak igen, eller till något annat – med eller utan någon form av bearbetning.

– Utvecklingen går på sätt och vis snabbt. Vi ser i de projekt som vi är involverade i att man finner nya användningsområden hela tiden. Men det kräver en stark vilja och ett nytt sätt att tänka. I princip i alla skeden möts vi av invändningar, okunskap och rena svepskäl som bromsar upp. Visst är det enkelt att göra som man alltid har gjort, men det får kommande generationer betala för och är därmed inte vägen framåt, fortsätter Fredrik Olsson, koncernchef på Dayspring.

Genom tjänsten Återbruksledning så kommer ditt byggprojekt ha en person som fokuserar på återbruksfrågorna och som ser till att leda dem igenom de olika skedenas utmaningar redan från planeringsstadiet, genom projektering och upphandling, hela vägen tills bygget står klart.

– Dagens affärsmodeller är ofta en bromskloss för återbruk så en av våra viktigaste uppgifter är att tänka till i upphandling av entreprenörer så att även de får incitament att vilja få in mer av det i ett projekt. Ett cirkulärt materialflöde kan ge win-win för både människa, miljö och ekonomi och det vill vi genom den här tjänsten hjälpa till att visa vägen till, avslutar Fredrik Olsson.

Här kan du läsa mer om återbruksledning. Har du frågor eller vill ha hjälp att komma igång med återbruk är du varmt välkommen att höra av dig.