8 november, 2021

Ramavtal med Dayspring ska ge Jernhusen stöd i arbetet med att bli Klimatneutralt.

Efter en gedigen upphandlingsprocess bland teknikkonsulter har Jernhusen valt ut Dayspring som en av flera samarbetspartners. Syftet är att kontinuerligt utveckla fastighetsbeståndet för att kunna nå uppsatta hållbarhetsmål.

– Jernhusens fastigheter används av miljontals människor runt om i landet varje vecka och spelar en stor roll både för enskilda individer i deras vardag och för vår gemensamma planet. Det är en viktig aktör på många sätt och det känns betydelsefullt att få bidra med vår kompetens inom ledarskap, hållbarhet och kommunikation för att tillsammans skapa verklig förbättring i kommande byggprojekt, säger John Kåwert, marknadsansvarig på Dayspring.

Foto: Shutterstock

Jernhusen ägs av svenska staten och har en tydlig koppling till järnvägen. Fastighetsbeståndet består av järnvägsstationer, kontor, byggrätter och mark inom stationsområden, underhållsdepåer samt gods- och kombiterminaler. Ett av Jernhusens kortsiktiga hållbarhetsmål är att halvera sina fastigheters användning av köpt energi till 2030 från 2008. Ett långsiktigt mål är att bli klimatneutralt 2045.

– På Dayspring arbetar vi för att göra vårt företag klimatneutralt enligt GHG-protokollet till 2025. Det gör vi dels på grund av vår egen övertygelse att det är vägen framåt, dels för att kunna hjälpa våra uppdragsgivare att själva bli klimatneutrala genom att vi som leverantör bl a inte belastar deras klimatberäkningar i olika byggprojekt. Hållbarhet är komplext och ett område som utvecklas hela tiden och vi värdesätter att Jernhusen precis som vi strävar efter att ständigt förbättras inom området, avslutar John Kåwert.

Foto/Visualisering: TMRW

Ramavtalet omfattar bl a tjänster som Projektledning, Byggledning, Hållbarhetscoach, Miljösamordnare, Återbruksledning och Projektkommunikation. Det gäller under två år med möjlighet till förlängning. Redan nu är Dayspring igång och bygg- och projektleder produktionen av en food court på Göteborgs Centralstation.

För mer information kontakta John Kåwert: