24 april, 2020

Rotpartner byter namn till Dayspring och stöper om företaget inför framtiden.

Konsultbolaget Rotpartner byter nu namn till Dayspring som en del i arbetet med att förtydliga att man är ett värderingsstyrt företag som vill åstadkomma förbättring i samhällsbyggnadsbranschen.

– Namnet Rotpartner är missvisande för helheten av vad vi erbjuder idag. Visst leder vi byggprojekt i befintligt fastighetsbestånd, det är en viktig del av marknaden för oss, men vi har sedan många år tillbaks även nyproduktionsuppdrag. Vi är framförallt också ett starkt värderingsstyrt företag och det framkom inte i vårt tidigare namn, förklarar John Kåwert, marknadsansvarig och delägare.

De fyra värdegrunderna brinnande engagemang, öppenhet, omsorg i alla lägen och skapa värden genomsyrar allt man gör. I det varumärkesarbete som företaget genomgått har även en ny mission arbetats fram med dem som grund. Missionen lyder: Vi visar vägen till ett samhällsbyggande som kommande generationer ska kunna tacka oss för.

– Det är en visionär mission som sporrar oss att ständigt utveckla oss själva och hela tiden ställa frågan, hur kan vi göra det här ännu bättre? Vi jobbar mycket internt med detta nu. Vi sätter nya mål, genomför förbättringar och ser över både styrelse och kompetenser för att stöpa om företaget inför framtiden, säger Fredrik Olsson, koncernchef och delägare.

Social och ekonomisk hållbarhet har alltid varit en del av företagets affärsidé genom dess fokus på att skapa värden för både fastighetsägare och hyresgäster. Miljöfrågorna har också funnits där som en naturlig del i det arbetet men har fram tills nu inte varit så framträdande i marknadsföringen.

– Genom missionen så förtydligar vi än mer att det vi gör har betydelse i ett större sammanhang. Det är tydligt att vår bransch måste öka takten i sin omställning till hållbarhet, både göra mer och fortare. Hållbarhet är komplext men det handlar också om en grundinställning att se och ta vara på möjligheterna som kan skapa verkligt värde för alla. Vem vet, kanske kan vår bransch gå ifrån att vara något av en bov till att bli en förebild. Det vill vi bidra till, avslutar Fredrik Olsson.

Dayspring betyder gryning, det första ljuset på en ny dag. Det nya namnet blir officiellt den 24 april 2020 och i och med det lanseras även varumärkets nya visuella identitet, ett nytt kommunikationskoncept och en ny webbsajt, dayspring.se