1 september, 2022

Sweco förvärvar Dayspring AB med dotterbolag

Idag är en stor dag för oss på Dayspring. Det är med glädje och stolthet vi offentliggör att Sweco Sverige AB idag den 1 september förvärvat samtliga aktier i Dayspring AB. Sammanslagningen med ett bolag som Sweco, ett starkt varumärke med höga ambitioner och god finansiell ställning kommer ge Dayspring rätt förutsättningar att fortsätta utvecklas mot vår mission – att visa vägen till ett samhällsbyggande som kommande generationer ska kunna tacka oss för.

Strategiskt passar Sweco och Dayspring väl ihop och ger oss stora möjligheter tillsammans. Förutom att kompetenserna kompletterar varandra så är stort fokus på företagets värderingar, omsorg om kundernas projekt och sina medarbetare, och inte minst vår planet framgångsfaktorer vi är stolta över i båda bolagen.

En annan likhet är att precis som Dayspring gillar Sweco effektiva, innovativa lösningar och vågar utmana det traditionella. Tillsammans kommer vi kunna delta i fler sammanhang som ger oss och förhoppningsvis även våra kunder nya perspektiv. Swecos grundare, Gunnar Nordström, använde metaforen ”spåra i nysnö”. Det känner vi på Dayspring igen oss i och tillsammans med Sweco och alla våra kunder ska vi fortsätta spåra i nysnö för att bidra till en smart och hållbar samhällsutveckling.

Swecos vision är att vara den mest respekterade aktören på den europeiska teknikkonsult- och arkitektmarknaden, med målsättningen att ha ledande positioner på alla sina huvudmarknader. Det vill vi gärna bidra till, med det som vi kan riktigt bra.

Dayspring är ett mindre företag med lokal förankring och en platt organisation. Trots att Sweco är en så stor aktör har man genom åren utvecklat sin organisation baserad på mindre konsultgrupper i stark lokal förankring och fullt affärsansvar. I det påminner Sweco mycket om det mindre lokala företaget – vilket passar oss på Dayspring väldigt väl och vi tror det passar dig som kund också. Vi hoppas och tror att ni kommer känna av att Sweco utvecklat en stark organisation med stort kundfokus, intern effektivitet och personlig utveckling av de bästa medarbetarna i branschen. 

Tillsammans med Sweco får vi nu ännu fler möjligheter att åstadkomma den förändring i samhällsbyggnadsbranschen som vi strävar emot, där byggprojekt blir en del av lösningen istället för en del av problemet.

Här kan du läsa pressmeddelandet

Har du några frågor är du varmt välkommen att höra av dig till mig.