PROJEKTKOMMUNIKATION

Vi tror på delaktighet. Orsaken är enkel. Vi bryr oss om människor. Och för att säkerställa att ditt byggprojekt skapar värden även för dina hyresgäster så jobbar vi lika engagerat med den mänskliga processen, som med byggprocessen.

Vi var något av pionjärer med att involvera hyresgäster tidigt. Och har sedan länge genomarbetade metoder och rutiner och djup kunskap inom beteendevetenskap, organisationspsykologi och kommunikation. Och inte minst lång erfarenhet från olika slags byggprojekt och uppdragsgivare.

Nedan kan du läsa mer om våra kommunikationstjänster för bostäder respektive kommersiella fastigheter. Har du frågor får du gärna höra av dig till oss!

HYRESGÄSTDIALOGENTM

Gör de boende delaktiga i byggprojektet. Tidigt. Då kan det bli det bästa som hänt. För allt hänger ihop, och spelar roll för resultatet.

MEDLEMSDIALOGEN

Gör medlemmarna och de boende delaktiga i byggprojektet. Tidigt. Då kan det bli det bästa som hänt. För allt hänger ihop, och spelar roll för resultatet.

PROJEKTKOMMUNIKATION

Ett byggprojekt ska vara bra för affärerna. Dina affärer. Och dina hyresgästers. Både under själva bygget och när allt står klart.

Har du frågor? Prata gärna med Lina så hjälper hon dig vidare.