PROJEKTLEDNING

Vår människosyn genomsyrar vår ledarstil. Vi tror på människors förmåga. Och ser deras erfarenheter, tankar och idéer som en tillgång. Vi vet att ditt byggprojekt vinner på att möjliggöra och väcka varje medarbetares vilja och förmåga att ta ansvar för sin del av helheten. Och genom att ge mandat till individen, ihop med en tydlig kompass kring vad det är vi tillsammans ska åstadkomma, ser vi som ledare till att det blir så. Vi är inte så mycket för titlar, hierarkier och gamla vanor. Vi tror på att lyssna in, coacha och motivera. För vi anser att det är lika viktigt hur vi når målet, som att vi når målet. Vi är till naturen optimister. Och tror att vi kan lösa även de mest tuffa utmaningar. När vi går samman.

Att leda är vår kärnverksamhet och nedan hittar du våra tjänster inom projektledning. Du får gärna höra av dig till oss om du har några frågor!

ARBETSMILJÖ & BAS-P

När vi tar oss an ditt projekt så ser vi tidigt till att arbeta in en god och säker arbetsmiljö.

BYGGLEDNING & KONTROLL

När människor förstår vad du vill åstadkomma och ser sin betydelse i det blir resultatet bättre. Och slutbesiktnings-anmärkningarna minimala.

FLYTTPROJEKTLEDNING

Att flytta till ny lokal innebär en hel del frågeställningar. Samtidigt ska affärerna flyta på som vanligt. Vi kan ta hand om allt, eller delar.

INSTALLATIONSSAMORDNING

Vi hjälper dig samordna installationer så att samtliga går att utföra så som det är tänkt.

KALKYLERING

Vad kommer ditt byggprojekt att kosta – uppskattningsvis? Eller vad innebär en specifik åtgärd för kostnader? Vi ger dig vägledning. 

PROJEKTERINGSLEDNING

Genom åren har vi projekterat det mesta och oavsett hur ditt uppdrag ser ut så är vi alltid fokuserade på att säkerställa din byggnads kvalitet.

PROJEKTLEDNING

Vi tror på en dynamisk ledarstil som främjar delaktighet. För när människor känner sig kompetenta då bidrar de på en helt annan nivå.

UPPHANDLINGSSTÖD

Med ett tydligt förfrågningsunderlag kan du få relevanta anbud från rätt entreprenör. Vi hjälper dig igenom hela processen fram till kontraktet.

ÅTERBRUKSLEDNING

Vi hjälper dig ta vara på den materialresurs du har och driver återbruksfrågorna genom hela ditt byggprojekt, från planering till avslut.

Har du frågor? Prata gärna med John så hjälper han dig vidare.