JOHN MATTSSONS FASTIGHETS AB

SÅ BLEV JOHN MATTSSONS KOMMUNIKATION MED HYRESGÄSTERNA ÄNNU BÄTTRE.

John Mattson Fastighets AB är känd för sin goda kundkommunikation, och har i undersökningar visat sig vara bland Sveriges bästa fastighetsägare på att informera sina hyresgäster. Men när en totalrenovering av ett hus med 30 lägenheter skulle göras för några år sedan, behövdes ändå professionellt stöd. Lösningen blev hyresgästdialogen.

UTMANING: KUNDKOMMUNIKATION

Bra dialog med hyresgästerna har alltid varit en av hörnstenarna i John Mattson Fastighets AB. Med 1 600 lägenheter på ett kompakt geografiskt område på Lidingö, och med huvudkontoret mitt i, är det också lätt att leva som man lär. Spontana möten, ett vänligt bemötande, delegerat ansvar och ett stort engagemang genomsyrar kundkontakten. Därför kände sig John Mattson redo för god och grundlig kommunikation när det var dags för totalrenovering av en av 1950-talsfastigheterna i beståndet. Ett trettiotal lägenheter skulle evakueras och alla hyresgäster flyttas till andra lägenheter i närheten. – Vi var övertygade om att vi skulle ha koll och kunna klara all kommunikation med egen personal. Men det var svårare än vi trodde, säger fastighetsutvecklingschef Thomas Enmark.

LÖSNING: HYRESGÄSTDIALOGEN

Det blev ett bra projekt till slut i alla fall, med enligt Thomas Enmark blev det onödigt mycket frågor och ostrukturerade processer som krävde mycket energi och resurser i onödan. Så inför nästa stora renovering, stambyten i 1 200 lägenheter i etapper, bestämde de sig för att ta hjälp av en konsult.

– Vi hade helt enkelt inte tillräcklig kunskap om hur kommunikationsprocessen skulle gå till. Vi insåg till exempel inte att dialogen måste börja så mycket tidigare än byggprocessen.

John Mattson Fastighets AB hittade det man sökte i Rotpartners genomarbetade process Hyresgästdialogen och beslutade sig för att ta hjälp i dialogen med hyresgästerna av projektledare Ulrika Nord. – Vi fick stort förtroende för henne direkt, och kände att det var viktigt att hyresgästerna hade en personlig kontakt genom hela processen, säger Thomas Enmark.

RESULTAT: SMIDIGA PROCESSER

Hyresgästdialogen inleddes denna gång redan två år innan själva renoveringen startade, vilket sköt på den planerade tidplanen. Men det var ett nödvändigt beslut, menar Thomas Enmark, för att allt skulle bli så bra som möjligt. Ulrika Nord ägnade sig på heltid inte bara åt att driva processen framåt, utan också att utbilda John Mattsons egen personal.


– Det var en omställning för oss och nästan förvånande hur mycket vi behövde lära oss. Inte minst att vara tydlig och rak och hålla sig till planen vi tagit fram, säger Thomas Enmark. Några av de största förändringarna var att iordningställa en visningslägenhet och kommunicera i era olika kanaler parallellt – allt från personliga möten och tillgänglighet på telefon till digitala FAQ:er och filmer. I dag, tack vare implementering av Hyresgästdialogen, rullar kommunikationsarbetet på smidigt och det finns upparbetade modeller och tidplaner inför varje ny trappuppgång som ska renoveras.


– Våra hyresgäster är alla olika. Det är skillnad på en pensionär som är hemma hela dagarna och en småbarnsfamilj som har ett vardagspussel att lägga. Vi har lärt oss att anpassa vår kommunikation, säger Thomas Enmark.

Faktauppgifter:

Namn: John Mattson Fastighets AB.
Uppdrag: Äga och förvalta hyresfastigheter.
Finns: På Lidingö i Stockholm.
Antal anställda: 25, varav tre som numera på heltid arbetar enligt Hyresgästdialogen.
Bestånd: 1 600 lägenheter i fastigheter i och omkring området Larsberg. De flesta husen är från 50- och 60-talet.
Om fastigheterna: Populära lägenheter, mest treor och fyror, många med havsutsikt. Omsättningen på hyresgästerna är låg och flera har bott här sedan husen byggdes. Kötid för de mest populära lägenheterna med havsutsikt är 17 år.
Just nu: Pågår stambyten i etapper i totalt 1 200 lägenheter. För tillfället är tempot högt med 500 lägenheter som renoveras per år. Allt ska vara klart hösten 2018. Samtidigt byggs nya lägenheter i närheten. Dessutom pågår upprustning av utemiljöer, trapphus, ventilation och tvättstugor i det befintliga beståndet.
Värderingar: Har fyra spelregler som genomsyrar såväl kommunikation som agerande: Seriös, professionell, engagerad och långsiktig. Samarbete med Rotpartner: Sedan 2012.