BADRUMSRENOVERING

Idag har även badrummet blivit just ett rum i hemmet som man gärna vill inreda och ge karaktär. Samtidigt ska det vara både funktionellt, byggtekniskt korrekt och ha en stil som känns modern under många år. Det ställer en del krav.

När vi tar oss an en renovering, ombyggnad eller utveckling av badrum så tar vi därför både hänsyn till vad ni i styrelsen vill åstadkomma, de boendes önskemål och den specifika byggnadens förutsättningar.

Eftersom badrum idag används mycket oftare och till mer än förr så innebär det inte sällan att det fått utstå en helt annan fuktbelastning än vad som var tänkt när det en gång byggdes. Det i sin tur innebär att det kan finnas en hel del skador. Till det brukar t ex ofta anslutningen mellan golvbrunn och tätskikt vara bristfällig. Genom åren har vi byggt upp en både djup och bred erfarenhet kring den här typen av problematik och hur det bäst åtgärdas. 

Alla byggnader har sina förutsättningar och möjligheter. För att kunna ge dig rätt råd och både kostnadseffektiva och innovativa förslag så besiktigar vi ett antal badrum stickprovsvis samt skaffar oss kännedom om hur byggnaden och dess installationer är uppbyggda. Kanske kan även badrummens planlösning göras annorlunda som skapar värde för medlemmarna. Att få vara med och påverka inredningen genom att t ex välja kakel och klinker eller kanske t o m göra individuella tillval brukar också göra ombyggnaden till något attraktivt. Du får gärna höra av dig till oss så berättar vi mer!

Har du frågor? Prata gärna med Maria så hjälper hon dig vidare.