BALKONGRENOVERING ELLER BALKONGBYTE.

Du har kanske lagt märke till sprickor i betongen eller funnit mindre bitar på marken nedanför balkongen. Betong, precis som andra material, åldras och bryts ned med tiden. Det sker genom karbonatisering, en process som beror på en kemisk reaktion. Det gör att armeringen i konstruktionen till slut får rostskador och sväller så den spjälkar sönder betongen.

Men skadorna du har kan också t ex bero på att det är dålig kvalité på betongen, att gjutningarna inte varit utförda på rätt sätt eller att själva konstruktionen varit utsatt för skadliga ämnen.

Oavsett så finns det idag goda kunskaper kring hur man hanterar de här problemen som ökar betongens livslängd. För att veta vad som är rätt åtgärd för just dina balkonger så gör vi först en provtagning för att bl a se hur långt karbonatisering gått, vilken kvalitet din betong har samt för att analysera om det finns något skadligt innehåll i den som t ex klorid-/saltinnehåll.

Olika åtgärder ger olika konsekvenser. Om statusen är relativt god så kan du t ex välja att bara renovera ytskikten och behandla betongytorna med karbonatiseringsbromsande färg. Eller så kan det visas sig att det är bättre att helt enkelt riva ner hela eller delar av konstruktionen och gjuta nytt. Men du kan också ta möjligheten och utveckla din fastighet genom att t ex förstora betongplattan och glasa in balkongen. Det ger både ett skydd för betongen och ett extra värde genom att lägenheterna får ett nytt ”rum”. Du får gärna höra av dig till oss så berättar vi mer!

Har du frågor? Prata gärna med Maria så hjälper hon dig vidare.