FASADRENOVERING

Det är inte så konstigt om du upplever att du har problem med dina fasader. Du är inte ensam. Klimatet i Sverige med mycket nederbörd och temperaturer som ofta ligger runt fryspunkten är en utmaning – även för en fasad. Inte minst för puts- och tegelfasader. Och värst är det på västkusten. Men till det så är mycket underhåll tyvärr felaktigt utfört, eller eftersatt. Du märker det på lite olika sätt. Puts som lossnar. Armering i tegelkonstruktioner som rostar. Frostsprängning. Fuktgenomslag. Dåliga täckskick. Bristfälliga infästningar till stommen. Och så vidare.

För att kunna rekommendera dig rätt åtgärd behöver vi analysera fasadens konstruktion, skick och material. Ibland även tak-konstruktionen och avvattningssystemet eftersom de kan påverka hur fasaden mår.

Vi har sett det mesta genom åren och har erfarenhet från en mängd olika typer av åtgärder. Du får gärna höra av dig så berättar vi mer!

Har du frågor? Prata gärna med Maria så hjälper hon dig vidare.