RELINING AV STAMMAR

Stambyte eller relining? Det finns inget snabbt svar på det. Båda har sina fördelar. Och vad som är rätt för just din fastighet beror på dina förutsättningar. Vad du vill åstadkomma med ditt byggprojekt. Ekonomi. Om ett antal badrum kanske är nyrenoverade. Och så vidare. 

Ett stambyte innebär ofta att du renoverar badrummen, ibland även kök, höjer standarden och kanske även tar möjligheten och bygger om för att skapa ytterligare värden i fastigheten. Både för föreningen och för de enskilda medlemmarna. Och är det t ex nödvändigt med en badrumsrenovering på grund av dåliga tätskikt ja, då är det avsevärt dyrare att relina befintliga rörstammar än att byta ut dem mot nya.

Men relining har ju så klart också sina fördelar och ibland är det ett bra komplement till stambyte av vatten och avlopp. T ex om dina spillvattenledningar ligger i bottenplattan och i marken, även genom skyddsrum och om du som sagt precis nyrenoverat ett antal badrum.

Relining innebär att du invändigt renoverar rörledningarna, rensar dem och fodrar dem med nytt material, istället för att byta ut hela rör. Det finns tre olika metodval när det kommer till spillvattenledningar. Strumpmetoden. Sprutmetoden. Borstmetoden. Du kan också använda relining invändigt på tappvatten- och värmeledningar.

Innan du beslutar dig för relining av spillvattenledningar så bör du ha en strategi för vattenledningarna och tätskikten i badrummen eftersom detta hänger ihop. Det är sällan så att spillvattenledningarna är det största problemet utan ofta handlar det om en kombination av både tätskikt i badrum, inklusive anslutning mot golvbrunnen, och att vattenledningarna är bristfälliga. Eller att de kommer ut i våtzon. Du behöver också väga in att du med relining inte får samma kontroll på schaktens brister och otätheter när det kommer till brandspridning, lukt och ljud mellan lägenheterna.

Vi hjälper dig att väga för- och nackdelar utifrån dina förutsättningar så att du kan ta ett så välgrundat beslut som möjligt. Du får gärna höra av dig till oss så berättar vi mer!

Har du frågor? Prata gärna med Maria så hjälper hon dig vidare.