STAMBYTE MED KVARBOENDE.

Ett stambyte behöver du visserligen bara genomföra vart 40–50 år, men det är oftast en nödvändig och omfattande åtgärd som påverkar de boende en hel del. Och det ställer extra krav på lyhördhet.

När vi projektleder ett sådant här byggprojekt så ser vi till helheten, från tidigt idéstadie hela vägen till besiktning. Vi gör tekniska och ekonomiska utredningar, lägger stor vikt vid god och långsiktig förvaltning, tar in estetiska aspekter och ser till att de boende får möjlighet till delaktighet långt innan bygget sätter igång. Och visar extra omsorg när det väl är det. Du kan läsa mer om det under Medlemsdialogen.

Ett stambyte innebär att du antingen byter ut befintliga rör eller hittar en ny stamplacering i byggnaden. Eftersom de flesta ligger dolda, inbyggda i väggar och i golv, så blir det av naturliga skäl ett stort ingrepp. Beroende på vilka ledningar det handlar om och när byggnaden är byggd så förekommer det olika typer av material som i sin tur innebär olika livslängd, problematik och
förutsättningar. Till det finns det stora variationer beroende på slitage, eventuella fuktskador och de boendes vanor. För att ta reda på hur det ser ut för just dig bör vi göra en förstudie. I den ger vi dig även flera olika alternativ på konkreta lösningar.

Många gånger innebär ett stambyte också en totalrenovering av badrummen, d v s nya yt- och tätskikt och ny inredning. Även kök påverkas, hur mycket beror på om det ligger ”vägg i vägg” med badrummet och har gemensam stam eller om du har en separat köksstam. Om köket har en egen stam så leder det till ett större projekt, bl a kan du under byggarbetet behöva ta ned bänkskåp och stänkskydd mm. Samtidigt behöver du inte ta hänsyn till tätskikt vilket kan innebära att du inte ”måste” renovera hela köket.

Vi drivs av att se möjligheter i alla byggprojekt, stora som små, och tycker det är viktigt att du vet om vilka du har, så när vi ser en kommer vi förmedla det. Ett stambyte kan innebära flera möjligheter till att utveckla fastigheten. Kanske bör du ta chansen att göra ombyggnader som ger ökad funktion eller effektivisera genom att förbereda för framtida projekt när du ändå är igång.

När man t ex pratar generellt om stambyte så menar man i första hand vatten och spillvatten men du kan även åtgärda andra installationer samtidigt. Bl a ventilation, värmesystem och el- och telesystem. Just el- och telesystem ställs det allt högre krav på och det är vanligt att dessa byts ut under ett sådant här byggprojekt. Då kan du t ex också med fördel förbereda med tomrör för framtida media. Det värmesystem som finns lokalt i badrummet brukar man dock alltid byta ut på grund av det kan finnas yttre
korrosion.

När du genomför ett stambyte så får du även med dagens krav på ”säker vatten”. Säker Vatteninstallation är ett branschregelverk som branschens aktörer tagit fram för att minska risken för vattenskador, legionellaspridning, brännskador och förgiftning. För att säkerställa att spetskompetens används inom varje del av ett stambyte så anlitar vi specialiserade underkonsulter. Vi kan även vara din kontakt mot myndigheter.

Här är några exempel på tjänster som vi kan hjälpa dig med i samband med stambytet:

  • Statusbesiktning med förstudie såsom beslutsunderlag
  • Kostnadskalkyler
  • Medlemsdialogen
  • Projektering av förfrågningsunderlag
  • Upphandling av entreprenörer
  • Byggledning och kontroll
  • Kontrollansvarig enligt PBL
  • Slutbesiktning

Du får gärna höra av dig till oss så berättar vi mer!

Har du frågor? Prata gärna med Maria så hjälper hon dig vidare.