VINDSINREDNING & TAKLÄGENHETER.

Att inreda en råvind till lägenheter är en bra affär. Framförallt om din fastighet ligger i ett attraktivt läge.

Representerar du en bostadsrättsförening så har ni ofta två valmöjligheter. Antingen säljer ni råytan eller så producerar ni själva och säljer därefter. Ja, eller så kan ni så klart bygga om till etagelägenheter för de lägenheter som ligger på översta våningen. Är du hyresfastighetsägare så producerar du själv och hyr ut. Oavsett så bör vi börja med att ta fram en enkel förstudie där vi bl a tittar på:

  • Myndighetskrav – vad tillåter detaljplanen?
  • Hissmöjligheter (tillgänglighetskrav)
  • Brand- och utrymningskrav
  • Yta som kan inredas (mäter upp vinden)
  • Var du ska placera lägenhetsförråden
  • Projektkalkyl (kostnader och intäkter)
  • Samtliga installationer (El/VVS/Ventilation etc)

För att du ska leva upp till tillgänglighetskraven tittar vi på olika möjligheter. Har du hiss i fastigheten idag så kan en väg vara att förlänga den till vinden. Finns ingen hiss så tittar vi på vad det skulle innebära att få till det på ett bra sätt. Det skapar också ett ökat värde för övriga boende.

Framförallt om vindslägenheten är stor så förväntar sig potentiella köpare eller hyresgäster att hissen går ända upp. Men går det inte att få till en hiss så kan du bygga ”Attefallslägenheter”. D v s lägenheter som är max 35 m², då gäller nämligen inte hiss-/ tillgänglighetskravet.

Räkna med att det är känsligt för de boende att flytta vindsförråden. Vi har dock aldrig varit med om det inte löser sig med en god dialog. Informera tidigt, var lyhörd och förklara fördelar som att de nya utrymmena ger både ökad säkerhet och trygghet. Att ekonomin förbättras och, om det gäller i ditt fall, att byggnaden kommer få en hiss.

Ett byggprojekt är alltid en möjlighet enligt vårt sätt att se på det och innan du sätter igång med en vindsinredning så är vårt råd att vi även ser över vilka underhållsbehov du har inom de närmaste 3-5 åren. Kanske skulle du vinna på att ta hand om t ex fönster, fasad eller stambyte i samband med det här byggprojektet. Vi tar fram en projektkalkyl till dig så att du kan se vilka kostnader och intäkter de olika alternativen innebär och ger dig även våra rekommendationer så du har ett bra underlag för beslut.

Nästa steg i processen innebär flera olika delmoment lite beroende på din situation:

Vi kan hjälpa dig hålla ihop helheten som projektledare. Du får gärna höra av dig till oss så berättar vi mer!

Har du frågor? Prata gärna med Jaana så hjälper hon dig vidare.