YTTERTAKSBYTE

Innan du bestämmer dig för hur du vill underhålla ditt tak behöver vi ta reda på vilken takkonstruktion och ytskikt det har. Det avgör nämligen vad som behövs besiktigas och analyseras. Du kan ha en traditionell och väl fungerande konstruktion med ett normalt slitage för dess ålder och utsatthet. Eller så har du en felaktig och bristfällig konstruktion, något som tyvärr är vanligt, framförallt på låglutade tak med tätskikt av ”papp” eller bandtäckning av plåt.

Om man tidigare har gjort fel i arbetet eller i materialvalet eller någon annan typ av brist så leder det till kostsamma följdskador. Det gör att vi alltid genomför en noggrann projektering med fokus på långsiktighet och säkra tekniska lösningar utifrån vad du vill åstadkomma. Du får gärna höra av dig till oss så berättar vi mer!

Har du frågor? Prata gärna med Maria så hjälper hon dig vidare.