FUNDERAR DU PÅ OM VI HAR ERFARENHETEN SOM JUST DU BEHÖVER TILL DITT PROJEKT? SANNOLIKHETEN ÄR STOR.

Vi hjälper dig med utvecklingsprojekt, om- och tillbyggnad samt nybyggnation.

Här bredvid finner du några utvalda uppdrag av alla de vi varit med om genom åren. Hittar du inte just det som du vill se exempel på så hör av dig till oss. Med stor sannolikhet så har vi erfarenhet från det också.

Det finns en stor fördel med att ha jobbat med ombyggnads- och renoveringsprojekt sedan 80-talet. Verkligheten har gett oss tydliga svar. Vad som har fungerat – och vad som inte har gjort det.

Vi vet hur länge saker håller. Vad som varit en energislukare. Om det påverkat människors hälsa. Och miljön. Eller varför det inte blev som man hade tänkt sig.

Erfarenheter som kan vägleda dig till att göra bättre val. Mer hållbara val både för dig som fastighetsägare, för dina hyresgäster och för vår gemensamma planet. Erfarenheter som också ditt nyproduktionsprojekt kan dra nytta av – innan spaden sätts i jorden.

BOSTÄDER

Oavsett vilket typ av uppdrag vi tar oss an så har vi alltid fokus på människan. Det blir extra tydligt när det handlar om bostäder. Miljonprogrammens brister var en av orsakerna till att vi gav oss in i samhällsbyggarbranschen en gång i tiden. Inte bara för att vi såg alldeles för unga fönster som ruttnat, utan för att vi vet att om människor ska må bra så behöver de ett välmående boende.

Idag jobbar vi med alla typer av flerbostadsfastigheter och bland våra kunde hittar du alltifrån allmännyttiga och privata fastighetsägare till studentbostadsstiftelser och bostadsrättsföreningar, men även byggföretag.

KONTOR

Företag är människor. Och vi människor vistas större delen av vår vakna tid på jobbet. Ska vi kunna må bra och prestera, ja då behöver arbetsmiljön främja det och där har lokalen en viktig roll.

Samtidigt har olika hyresgäster olika behov. I många projekt som vi är engagerade i så läggs det därför stort fokus på att bygga in flexibilitet från början, men lika gärna att skapa det i redan befintliga byggnader. Lokalers förmåga att leva upp till hyresgästers olika önskemål utan att det tär på jordens ändliga resurser. Det främjar miljön – och din ekonomi.

Genom tjänsten Flyttprojektledning kan vi också underlätta från att det nya hyreskontraktet är påskrivet till inflyttningen är klar. Ett byggprojekt ska vara bra för affärerna. Dina affärer, och dina hyresgästers. Även under själva bygget. Vi ser till att byggprocessen flyter på, samtidigt som det är business as usual.

DETALJHANDEL

Vi tar oss an alltifrån enstaka butiker till stora köpcenter. Ibland handlar det om att en ny hyresgäst ska flytta in och vi hjälper till att anpassa lokalen till det varumärkets behov och önskemål. Ibland handlar det istället om att ta ett helhetsgrepp om en fastighet där vi skapar värde för alla. Vi ser till att fastighetens värde ökar, att hyresgästerna t ex kan dra mer nytta av varandra, att kundernas köpupplevelse förbättras och miljöpåverkan minskar. Bland annat.

KULTURFASTIGHETER

Det finns inga enkla svar, alla fastigheter har sina förutsättningar. När det kommer till kulturmärkta fastigheter så är det ännu mer påtagligt. Omsorg i alla lägen är en del av vårt dna och när vi tar oss an kulturfastigheter så gör vi det med stor respekt och samtidigt nyfikenhet.

Vi hjälper dig med antikvariska utredningar och kan ge dig specialiststöd. Utredningarna ger dig kunskap om vilka kulturhistoriska värden i din fastighet som berörs av byggprojektet och vi ger dig också förslag på olika hållbara sätt att förhålla sig till dem. Oavsett om det är ett större uppdrag du behöver hjälp med eller en mindre frågeställning som bör utredas så är du varmt välkommen att höra av dig.

SAMHÄLLSFASTIGHETER

Sjukhus, vårdcentraler, tandkliniker, kyrkor, skolor och förskolor. Ja, även flygplanshangarer. För att nämna några exempel som vi tagit oss an. Vi är väl införstådda i samhällsfastigheters ofta komplexa och mycket speciella miljöer. Både när det gäller nybyggnation och inte minst när det är en befintlig byggnad och verksamheten är igång med mycket människor på plats samtidigt som byggprojektet pågår. Vi hjälper dig med alltifrån att förverkliga arkitektens visioner och projektleda både byggprocessen och den mänskliga processen till att t ex besiktiga så att allt följer lagar, regler och kontrakt. Vi har certifierade besiktningsmän hos oss.

Har du frågor kring ett specifikt uppdrag? Prata med Maria så hjälper hon dig vidare.