ANALYS & STRATEGI

Framtiden – hur vill du att den ska se ut? Om du vet vad du vill åstadkomma. Och varför du vill det. Ja, då är det bra mycket lättare att bedöma och ta beslut om vilka vägval som är rätt för just din fastighet.  Att tänka efter före. Det är kort sagt vad våra tjänster inom området Analys & Strategi handlar om.

Vi är vana att leda interna processer så har du inte denna övergripande bild riktigt klar för dig så hjälper vi dig med det. Vi tittar t ex på vilka frågor som ska beröras. Som vad som är viktigt för dig när det kommer till din fastighetsaffär och vilka värderingar som ska styra din organisation när ni måste prioritera. För den situationen kommer att komma. Längre fram. Vi tittar t ex också på vad för fastigheter du har, var de ligger och vilka hyresgäster som lever och arbetar i dem idag.  Vilket leder till frågan, hur vill du att det ska se ut om säg 10 år? Och klarar kvarteret eller stadsdelen av vad det innebär.

Det är en hel del tankeverksamhet och vi vägleder dig igenom det. Vi kommer ifrågasätta – och ibland kommer det kännas tufft. Men vi har genom åren hjälpt både fastighetsägare inom offentlig sektor, privata fastighetsägare och bostadsrättsföreningar genom det här. Vi vet vilken skillnad det gör för helheten, för effektiviteten, om du tar dig tid för processen.

Eller så vet du vart du ska. Men kanske snarare funderar över vad som ska göras, hur det ska göras och vad du bör börja med för att det ska bli möjligt att nå din målbild. Då hjälper vi dig med analys- och strategiarbetet därifrån. Vi tittar på och social hållbarhet. Tekniska frågor. Demografiska frågor. Etiska frågor. Och så vidare.

Vi utreder om det finns problem – och möjligheter. Träffar dina hyresgäster. Tittar på fastigheten. Blandar in expertis vid rätt tillfälle. Ibland gör vi stickprover. Ofta följs detta sedan av en gedigen statusbesiktning ned på detaljnivå med konkreta förslag på lösningar. Det kan du läsa mer om under vår tjänst Förstudie & Statusbesiktning.

Det finns som sagt inga enkla svar. Varje fastighet har sina förutsättningar. Men vi ser till så att du får ta del av både våra och våra uppdragsgivares många erfarenheter. Studiebesök brukar t ex vara extra uppskattat och kan ge dig viktiga pusselbitar under processen.

Vi tror inte på att säga, det här är bäst – bäst för vad eller vem blir direkt följdfrågan. Vi tror inte på att säga, gör så här – det finns som sagt inga enkla svar. Allt får konsekvenser. Men vi tar reda på vad det innebär om du väljer att gå den ena eller andra vägen. Och framförallt ser vi till att du får många alternativ, ett rejält underlag för att kunna fatta rätt beslut. För just det du vill åstadkomma på ett övergripande plan.

Nedan kan du läsa vidare kring olika tjänster som kan vara aktuella för dig i frågor kring analys och strategi. Du får gärna också höra av dig till oss så berättar vi mer!

AVKASTNINGSANALYS

Vi vill hjälpa dig göra kloka affärer, både på lång och kort sikt. Och kloka affärer är bra mycket lättare att göra om du hela tiden kan göra medvetna val. Därför anser vi att det i samband med t ex utredningar om tekniska möjligheter parallellt hela tiden ska analyseras vilka ekonomiska konsekvenser olika åtgärder får.

När du ska göra ett ombyggnads- och utvecklingsprojekt finns det också flera saker du kan ta hänsyn till utifrån ett ekonomiskt perspektiv. I våra analysarbeten tittar vi därför inte bara på vad det kostar utan framförallt vad de olika kostnaderna innebär. Vi studerar bl a möjligheterna till avkastning i form av hyresjusteringar respektive drift- och underhållskostnader men också andra
värdeskapande åtgärder i dina fastigheter.

BIDRAG

Ditt byggprojekt kan innebära att du har rätt till bidrag. Det kan t ex handla om en kulturhistorisk byggnad eller att du genomför energi- eller bulleråtgärder. Vi håller oss uppdaterade kring vad samhället har för stöd för olika åtgärder i fastigheter och lyfter normalt upp dessa frågor i samband med analys- och strategiskedet eller i samband med att vi genomför förstudier. Men självklart kan du rådfråga oss när du vill. Vi kan hjälpa dig med de myndighetskontakter som behövs och det pappersarbete som krävs för att du ska få bidragen utbetalade.

RÅDGIVNING

Genom åren har vi haft väldigt skilda uppdrag och projekt och har stött på det mesta. Och vi ser till att dessa erfarenheter sprids internt inom vår organisation. Idag agerar vi därför ofta också som rådgivande konsult och byggherreombud i olika typer av skeden i utvecklings- och ombyggnadsprojekt. Kanske vill du bara ha en second opinion. Någon att bolla med för att se så att du är på rätt spår. Eller så kanske du vill höra hur andra har gjort i liknande situationer och hur utfallet för det projektet eller fastighetsaffären har blivit. Vi har som sagt stött på de flesta av de frågor som dyker upp i en fastighetsägares vardag men skulle vi mot förmodan inte ha svaret direkt i ditt specifika fall – ja, då ser vi till att ordna det.

RENOVERINGSSTRATEGI™

Så hur gör vi nu, när allt behöver göras på samma gång? Genom åren har vi hjälpt många både privata och allmännyttiga fastighetsbolag med strategiska insatser vid omfattande renoverings- eller ombyggnadsprojekt. Och av erfarenhet vet vi att ofta när du planerar för framtiden, finns det också ett stort behov av ett genomarbetat beslutsunderlag och hjälp med ledning av
interna processer för att kunna fatta rätt beslut. Därför har vi tagit fram tjänsten Renoveringsstrategi™.

Det är en utarbetad process, eller egentligen flera parallella processer, för att leda din organisation fram till bra beslut. Vi tittar på det tekniska behovet. Analyserar de ekonomiska konsekvenserna. Och ser även till effekterna i ett socialt och miljömässigt perspektiv. Samtidigt börjar vi prata med hyresgäster och andra berörda för att skapa delaktighet redan i ett tidigt skede. Beroende på hur just ditt företags struktur ser ut involveras din personal, styrelse och eventuella intresseorganisationer. Utifrån allt detta formas en strategi som överensstämmer med dina långsiktiga mål. Projektet kan handla om hela ditt fastighetsbestånd, eller utvalda delar.

Målet är bl a att komma fram till:

  • Hur renoverar vi/bygger vi om?
  • Hur tar vi hand om det som vi inte kan göra idag, utan imorgon?
  • Hur finansierar vi det?
  • Hur kommunicerar vi det till olika intressenter?
  • Hur involverar vi hyresgäster och lokalhyresgäster?
  • Hur uppfyller vi företagets mål och riktlinjer?

Du får gärna höra av dig till oss så berättar vi mer!

Har du frågor? Prata gärna med John så hjälper han dig vidare.