DUE DILIGENCE

En fastighetstransaktion är ofta komplex. Och oavsett om du ska förvärva eller avyttra är det viktigt att ha ett bra underlag i samband med affären. Det handlar om att identifiera och klargöra juridiskt ansvar men även att bedöma risker och brister med hänsyn till både tekniska frågor och miljöaspekter.

Vårt övergripande synsätt och kunskap inom många specialistområden hjälper dig att säkerställa att flera olika perspektiv utreds och utvärderas.

Vi kan hjälpa dig med:

  • Teknisk Due Diligence (Technical Due Diligence, Property condition analysis PCA)
  • Fastighetsutveckling
  •    Miljö Due Diligence (Environmental Site Assessment ESA Fas I och II) i
    samverkan med underkonsulter

Du får gärna höra av dig till oss så berättar vi mer!

Har du frågor? Prata gärna med John så hjälper han dig vidare.