ENERGI- OCH MILJÖRÅDGIVNING

Kyla, värme, ventilation, varmvatten, el. Energianvändning är en betydande kostnad. Och att minska den vinner inte bara du på – utan även miljön. Frågan är bara hur, och när, så det blir en ekonomiskt försvarbar åtgärd för dig. Svaret kan ofta vara, i samband med en renovering eller ombyggnad.

Vi drivs av att se möjligheter i varje projekt. Och när vi ser en kan du räkna med att vi förmedlar det. Vi arbetar t ex hela tiden för att hjälpa våra uppdragsgivare att minska deras energianvändning med lönsamhetskalkyler och ger även dagligen förslag på åtgärder.

Hållbarhetsarbete är viktigt för oss och vi deltar i flera forskningsprojekt kring detta. Vi agerar aktivt för att miljöpåverkan ska vara så liten som möjligt vid renovering och ombyggnad. Och arbetar alltid för att inomhusmiljön i bostäder och arbetsplatser ska vara fri från gifter och skadliga ämnen som radon, PCB och asbest. Som kund till oss kommer du bl a märka att vi uppmanar dig att tänka på miljöpåverkan från dina fastigheter när du t ex väljer material och metoder. Självklart finns vi där och ger dig
både råd och stöttning.

Här kan du läsa vidare om tjänsten Miljösamordnare. Du får också gärna höra av dig till oss så berättar vi mer!

Har du frågor? Prata gärna med Karin så hjälper hon dig vidare.