ENERGI- OCH MILJÖRÅDGIVNING

Kyla, värme, ventilation, varmvatten, el. Energianvändning är en betydande kostnad. Och att minska den vinner inte bara du på – utan även miljön. Frågan är bara hur, och när, så det blir en ekonomiskt försvarbar åtgärd för dig. Svaret kan ofta vara, i samband med en renovering eller ombyggnad.

Vi drivs av att se möjligheter i varje projekt. Och när vi ser en kan du räkna med att vi förmedlar det. Vi arbetar t ex hela tiden för att hjälpa våra uppdragsgivare att minska deras energianvändning med lönsamhetskalkyler och ger även dagligen förslag på åtgärder.

Hållbarhetsarbete är viktigt för oss och vi deltar i flera forskningsprojekt kring detta. Vi agerar aktivt för att miljöpåverkan ska vara så liten som möjligt vid renovering och ombyggnad. Och arbetar alltid för att inomhusmiljön i bostäder och arbetsplatser ska vara fri från gifter och skadliga ämnen som radon, PCB och asbest. Som kund till oss kommer du bl a märka att vi uppmanar dig att tänka på miljöpåverkan från dina fastigheter när du t ex väljer material och metoder. Självklart finns vi där och ger dig
både råd och stöttning.

Nedan kan du läsa vidare om tjänsten Miljösamordnare. Du får också gärna höra av dig till oss så berättar vi mer!

MILJÖSAMORDNARE

För att du ska få ett så aktivt miljöfokus som möjligt under ditt byggprojekt kan vi agera som din miljösamordnare. Vi styr och följer upp miljöfrågorna från start till mål. Tar fram miljöplaner som beskriver vilka miljörutiner som ska gälla under projektet och skapar ett miljöprogram som innehåller de miljökrav du ställer.

Vi finns också där och stödjer projektörer och entreprenörer med miljöarbetet under projektets gång. Bl a genom egenkontroll för miljö. Det kan t ex handla om verifiering och klassning av produkter genom byggvarubedömning. Vi hjälper dig gärna finna rätt miljöfokus för ditt byggprojekt utifrån just dina förutsättningar och mål.