ENTREPRENADBESIKTNING

För att du ska veta att du har fått levererat det du har beställt så kan vi hjälpa dig med att besiktiga entreprenadarbeten som oberoende expert. Du får helt enkelt ett kvitto på att allt utförts korrekt och med rätt kvalitet.

Vi gör både slutbesiktningar och eventuella för- och/eller efterbesiktningar. En förbesiktning kan t ex handla om specialområden som el och vvs. En efterbesiktning blir aktuell om det visar sig finnas anmärkningar under slutbesiktningen som behöver åtgärdas.

Under en slutbesiktning kontrollerar vi att resultatet stämmer mot de handlingar som gäller för entreprenaden. Vi kontrollerar också så att du som byggherre har fått den dokumentation som ingår som t ex relationshandlingar, garantisedlar, drift- och underhållsinstruktioner, provningsprotokoll, egenkontroll och så vidare.

När slutbesiktningen är genomförd skriver vi ett utlåtande som bl a säger vilka handlingar som har legat till grund för det färdiga resultatet, vilka garantitider som gäller och när eventuella anmärkningar ska vara åtgärdade. Den säger också det allra viktigaste, om entreprenaden är godkänd eller inte. Om den är det så övergår ansvaret till dig som fastighetsägare/byggherre. Det datum som entreprenaden blir godkänd kan också ha betydelse för din slutbetalning av entreprenaden. Du får gärna höra av dig till oss så berättar vi mer!

Har du frågor? Prata gärna med Jakob så hjälper han dig vidare.