FÖRSTUDIE & STATUSBESIKTNING

Låt oss säga att du vet om att det finns ett problem. Men du är inte helt säker på varför. Eller vad som är bäst åtgärd – för just din fastighet. Det finns kanske mögel på fasaden, hyresgäster klagar på att det är alldeles för kallt eller så kanske vissa utrymmen inte kommer till sin rätt längre. Och du funderar på en ombyggnad. Det är bara några exempel på när en förstudie grundad på en statusbesiktning är aktuell. Antingen på utvalda delar, eller av hela fastigheten. Men vi går längre. Vi tar ett steg tillbaks.

Vi vill först veta vad du vill åstadkomma. Vad är viktigt för dig? Vilka strategiska mål har du? För att vi ska kunna ge dig bra råd och kreativa lösningar som skapar värde för just din fastighet utifrån det. Har du inte den övergripande bilden klar för dig så kan vi hjälpa dig med den. Det kan du läsa mer om under vår tjänst Analys & Strategi.

En förstudie ger en tydlig, komplett bild av de eventuella byggtekniska problem och brister som t ex orsakat möglet. Och konkreta lösningar på det. Men även här går vi längre.

Vi fokuserar på möjligheter – utifrån vad du vill åstadkomma. Vi tittar detaljerat på flera olika alternativa lösningar. Och vilka konsekvenser de ger. På kort och lång sikt. Ur olika perspektiv. Det handlar om alltifrån ekonomi, framtida förvaltning, miljöaspekter till estetik och sociala frågor. Med mera. Så att du får rätt förutsättningar att kunna göra rätt val för vilka metoder, mål och ramar som sedan ska styra ditt byggprojekt.

I en förstudie går vi in och tittar på detaljnivå. Vi tar prover och gör tester för bättre planering och färre risker. Vi pratar med hyresgästerna för att förstå deras perspektiv, ibland gör vi även en demografisk analys. Vi tar hänsyn till byggtekniska regelsystem och vi kalkylerar. Men självklart kan vi också ge dig en enkel, kortfattad rapport om du bara vill ha en snabb bild kring statusen.

I förstudien tittar vi bl a på:

 • Teknisk status 
 • Provnings- och mätresultat (fukt, buller etc)
 • Olika alternativ till åtgärder av de tekniska bristerna
 • Projektkostnad och kalkyler
 • Hänsynstaganden till hyresgäster och medlemmar
 • Utvecklingsmöjligheter med fastigheten
 • Estetiska aspekter
 • Underhållsintervaller
 • Energibesparingar 
 • Utveckling av hyror
 • Bidragsmöjligheter
 • Konsekvenser i driften
 • Miljöaspekter
 • Tidplan 

DIVERSE UTREDNINGAR

Vill du ha svar på en fråga, kanske veta vad problemet är, hur man åtgärdar det eller kanske vad det kostar, ja då tar vi tag i det. Med t ex högskoleingenjörer, förvaltare, arkitekter, beteendevetare, besiktningsmän och fasadexperter i samma rum så kan du få svar på det mesta. Ingen fråga är för svår eller för konstig.

Under åren har vi jobbat med alla typer av byggnader och utvecklat ett särskilt arbetssätt för att ta reda på varför problem av alla de sorter dyker upp i olika byggnadstyper. Från flera hundra år gamla kyrkor till nybyggda hus. Vi ser med andra ord till att du får svar på din fråga. Du får gärna höra av dig till oss så berättar vi mer!

Har du frågor? Prata gärna med John så hjälper han dig vidare.