HÅLLBARHETSCOACH

Ett byggprojekt påverkar alltid på något sätt – det är en möjlighet. En möjlighet att åstadkomma förbättring. Att aktivt styra vad som ska påverkas och i vilken riktning så det skapar värden för dig, dina hyresgäster och vår planet. Ett byggprojekt som tar hänsyn både till det sociala, det ekologiska och det ekonomiska. Kort sagt, ett byggprojekt med hållbarhetsfokus.

Det sociala har alltid legat oss varmt om hjärtat. Om ditt hem, din skola eller din arbetsplats ska byggas om eller renoveras så får det inverkan på din vardag. Vi hjälper dig ta reda på vilka olika målgrupper som påverkas av ditt byggprojekt och hur de kan bidra med värdefull kunskap, information och önskemål ur ett användarperspektiv. Men vi hjälper dig också att värna om det grundläggande behovet vi människor har av att känna oss trygga där vi vistas. Både under och efter projektet. Det är en av flera viktiga orsaker till att vi skapat tjänsten Hyresgästdialogen™. Olika stadsdelar har olika förutsättningar och genom ditt projekt kan du bidra till något väldigt bra lokalt – och till samhället i stort.

Ditt byggprojekt är också en möjlighet att genomföra miljöförbättringar. Självklart finns de ekonomiska förutsättningarna alltid där och lurar. Det går inte att komma ifrån. Men frågan är vad som egentligen är mest ekonomiskt. Ett materials livslängd kontra dess inköpskostnad? Och hur påverkar materialet vår planet? Eller för den delen människorna som vistas i byggnaden? Det är inga lätta frågor. Vi hjälper dig att diskutera och väga olika alternativ mot varandra. Vi tittar på totalkostnaden för t ex olika ombyggnadsalternativ. Vad ska vi göra, hur länge uppskattas det hålla, vad blir energireduceringen, vilka underhållskostnader kommer att minska, kan något göras samtidigt.

Vad tjänar du på respektive alternativ? Vad innebär de för dina olika hyresgästers vardag, hälsa och plånbok? Och hur påverkas ekologin om du väljer det ena alternativet framför det andra?

Vi tittar på ditt byggprojekt utifrån ett helhetsperspektiv och hjälper dig att göra aktiva och väl övervägda val som skapar ökat värde på flera sätt. Ditt projekt kan få större betydelse och åstadkomma mer än du först kanske hoppades på. Miljöfarligt material kan saneras och bytas ut. Byggnaden kan energieffektiviseras. Du skulle kunna ställa krav i upphandlingen om att dina hyresgäster ska få praktik eller anställning. Och så vidare. Allt det där och mycket mer kan vi hjälpa dig med.

Våra tjänster inom hållbarhetsområdet innefattar bl a:

  • Målformulering inkl definition av målgrupper och arbetsmetoder
  • Workshops, enkäter, intervjuer mm
  • Hyresgästdialogen™
  • Projektkommunikation
  • Energisparande ombyggnadsåtgärder, Energi- och Miljörådgivning
  • Kravställda upphandlingar med sociala och miljömässiga krav
  • Val av material, byggvarubedömning
  • Miljöklassificering av byggnaden: LEED, BREEM eller Miljöbyggnad

Ditt byggprojekt är verkligen en möjlighet att åstadkomma förbättring. Nu har
vi bara nämnt några exempel. Du får gärna höra av dig till oss så berättar vi
mer!

Har du frågor? Prata gärna med Angelica så hjälper hon dig vidare.