KALKYLERING

Säg att du har funderingar på ett byggprojekt och skulle behöva skapa dig en första bild av vilka kostnader det handlar om, kanske för att välja inriktning. Det kan vi hjälpa dig med.

I det här skedet har du förmodligen inte så mycket information om projektet och allt är inte färdigutrett. Inga problem. Då jobbar vi utefter de förutsättningarna. Vi kan ta fram en övergripande kostnadsuppskattning eller en kalkyl för en specifik åtgärd. Ja, eller flera olika specifika åtgärder så du får vägledning i den fortsatta processen. Vi kan såklart även hjälpa dig med mer detaljerade kalkyler/kostnadsuppskattningar också.

Vi har lång erfarenhet av att ta fram olika typer av kalkyler, budgetar, kostnadsuppskattningar och kostnadsberäkningar. Beroende på ditt syfte och vilken information som finns om projektet hjälper vi dig till rätt nivå, eller kombination av nivåer. Du får gärna höra av dig till oss så berättar vi mer!

Har du frågor? Prata gärna med Jakob så hjälper han dig vidare.