KONTROLLANSVARIG ENLIGT PBL

När du ska bygga, riva eller utföra markarbeten så behöver du ha en kontrollansvarig, KA, enligt plan- och bygglagen, PBL. En kontrollansvarig är med i byggprocessen från planering till slutbesiktning och ser till att hela processen går rätt till och t ex att myndighetskrav uppfylls och så vidare.

Vi är certifierade och hjälper dig ta fram förslag till en kontrollplan och ser till att den följs, är med vid det tekniska samrådet, besiktningar och andra kontroller samt skriver ett utlåtande som blir underlag för byggnadsnämndens slutbesked. Vi ger dig självklart också råd och agerar som ditt bollplank. Du får gärna höra av dig till oss så berättar vi mer!

Har du frågor? Prata gärna med Daniel så hjälper han dig vidare.