KVALITETS- OCH MILJÖLEDNING

Lever du som du lär? Idag förväntas ett modernt företag vara
ansvarstagande och ha en miljömedvetenhet. Samhället och myndigheter
ställer sina höga krav men minst lika viktigt är de löften som dina
medarbetare och dina kunder förväntar sig att ditt företag lever upp till. Helt
enkelt för att företaget har förbundit sig till det genom t ex uttalade kvalitets-
och miljöpolicys.

Ett levande kvalitets- och miljöarbete är med andra ord en del av styrningen
i vardagen. Och bör därmed också vara en del av ditt byggprojekt. Vi kan hjälpa
dig att styra och leda uppföljningen av projektörernas och
byggentreprenörernas kvalitets- och miljöarbete så dina förväntningar och
ledningssystem efterlevs enligt de överenskommelser som finns. Det kan vara
på en övergripande eller på en detaljerad nivå. Det avgör du. Vi tror på att skapa
en bra balans mellan en god struktur och en god projektgruppskultur. Och vi ser
därför också till att entreprenörerna inte bara vet om utan får förståelse för vad
det är du vill åstadkomma och varför det är viktigt för dig. Du får gärna höra av
dig till oss så berättar vi mer om allt det här!

Har du frågor? Prata gärna med Fredrik så hjälper han dig vidare.