MEDLEMSDIALOGEN

Ett byggprojekt är en möjlighet. Det är så vi ser på det. En möjlighet att skapa värden i fastigheten. Både för dig som fastighetsägare, och för de boende.

För att åstadkomma rätt förutsättningar för det så jobbar vi i två parallella processer – en byggprocess och en mänsklig process. Och för den mänskliga processen har vi skapat tjänsten Medlemsdialogen och i de fall bostadsrättsföreningen har hyresgäster även Hyresgästdialogen™.

Det första vi kommer att säga är en fråga: Vad vill du åstadkomma? Det andra kommer att vara ett råd: Starta i god tid. Det tredje är en uppmaning: Var lyhörd!

Ett byggprojekt påverkar människor. Framförallt om de bor i fastigheten. Berörs ditt hem så vill du gärna veta det. Få en chans till att förstå varför, hur och när. Och kanske komma med förslag och idéer som kan göra resultatet ännu lite bättre. Bor du i huset så känner du dessutom ofta väl till det och kan ge värdefull input utifrån ett användarperspektiv – som utvecklar fastigheten.

Olika projekt har olika förutsättningar. Tillsammans med dig arbetar vi fram strategier hur just ditt byggprojekt bäst kan genomföras även ur ett mänskligt perspektiv. Vi tar reda på vem som berörs och hur de berörs. Det kan handla om alltifrån demografiska analyser till att träffa medlemmarna/hyresgäster och t ex genomföra workshops med dem i området.

Vi tar också reda på deras behov under själva bygget. En pensionär som är hemma större delen av dagen har sina behov, medan t ex en barnfamilj som har ett vardagspussel att få ihop har andra.

De kommer också vilja ha information på olika sätt. Och olika mycket. Vi skräddarsyr dialogprocesserna utifrån just dina målgrupper med t ex informationsmöten, öppet hus, digitala FAQ, iordningsställande av visningslägenhet o s v. Vi förklarar. Skapar förståelse. Och ser till att människor känner att de får komma till tals och kan påverka. Det kan t ex röra tillval och möjligheter att få till mer omfattande åtgärder än vad som först var tänkt eller att på olika sätt försöka underlätta under själva bygget. När det fysiska byggarbetet sätter igång fortsätter vi att ha en aktiv dialog. Vi ser till att vara proaktiva, lättillgängliga och uppdaterade. Framförallt ser vi till att skapa trygghet samtidigt som vi avlastar din organisation. Vi sköter kommunikationen mellan dig, entreprenörer och medlemmar/hyresgäster. Vi kan även sköta godkännandeprocesser och hjälpa till om ärenden hamnar i Hyresnämnden.

Vi har genom åren fått många erfarenheter från flera olika slags byggprojekt och uppdragsgivare och byggt upp en både bred och djup kompetens inom Hyresgästdialogen™ och Medlemsdialogen. Vi har bl a kunskap inom beteendevetenskap och kommunikation och koll på hyreslag och bostadsrättslag. Vi kan snabbt anpassa våra tjänster utifrån hur just ditt uppdrag ser ut och antingen ansvara för hela processen externt eller t ex komplettera din organisation genom att för en tid bli en intim del av den och sitta på plats hos er.

Medlemsdialogen innefattar bl a:

 • Anpassade analyser, kommunikationslösningar och dialogprocesser
 • Kontinuerlig information ut till de boende genom tydliga kommunikationskanaler med en och samma kontaktperson
 • Utformning av informationsmaterial
 • Inventering av de boende och deras behov
 • Enkätundersökningar
 • Iordningsställande och bemanning av visningslägenhet
 • Tillvalshantering
 • Informationsmöten
 • Kalla till och närvara vid föreningsstämmor
 • Hantering av godkännandeprocessen
 • Flyttplanering och evakuering
 • Avlastning vid juridiska processer och ärenden i hyresnämnden
 • Dialog med hyresgästföreningen
 • Att vara de boendes röst i olika mötesforum samt bevaka deras intressen

Har du frågor? Prata gärna med Anna så hjälper hon dig vidare.