MILJÖCERTIFIERING

Är din fastighet miljömärkt? Du har kanske fått en liknande fråga av någon potentiell ny hyresgäst. Om inte, så räkna med att den kommer komma. Allt fler bryr sig om vilken miljöpåverkan deras företag skapar och där är lokalen man sitter i en viktig del av helheten.

En miljöcertifiering ger dig ett tydligt svar på hur miljömässigt hållbar din fastighet är. Utifrån ett certifieringssystem får den ett certifikat som visar dess miljöprestanda. Det finns flera olika system och vi har certifierad kompetens inom de som ofta används här i Sverige såsom Miljöbyggnad, Miljöbyggnad iDrift, BREEAM, LEED och WELL.

Vi kan hjälpa dig genom hela processen, från tidigt skede till slutlig certifiering oavsett om det gäller nybyggnad eller en befintlig fastighet i drift.

Du får gärna höra av dig till oss så berättar vi mer!

Har du frågor? Prata gärna med Karin så hjälper hon dig vidare.