MILJÖSAMORDNARE

Vad gör en miljösamordnare? Korta svaret, vi har fullt fokus på miljöfrågorna i ditt byggprojekt. Från planeringsstadiet ända in i mål. Alla miljöfrågor. Vilka det specifikt kommer att handla om beror på projektets förutsättningar. Och dina mål. Vi har förmånen att jobba tillsammans med uppdragsgivare som vågar testa för att snabba på utvecklingen och skapa betydande skillnad. Och vi hjälper gärna dig att göra detsamma.

Att leva upp till miljölagstiftning och att följa de olika krav som finns, det hjälper vi dig självklart med. Vi agerar detektiv och gör grundliga inventeringar med provtagning och utreder om det krävs sanering, identifierar miljöpåverkan på både yttre och inre miljö, hjälper dig med livscykelanalyser och klimatberäkningar, upprättar miljöredovisningar och klimatdeklarationer, tar fram miljörutiner och ger stöd åt projektörer och entreprenörer så att de följs under arbetets gång, tittar på energifrågor, håller koll på avfallshanteringen och så vidare. Som sagt, ditt byggprojekts alla miljöfrågor. Vi samordnar dem, planerar och leder dem framåt samt kontrollerar att de blir korrekt utförda genom alla faser. Och har du bestämt dig för att certifiera din byggnad så kan vi leda hela den processen så att du når ditt mål. Du kan läsa mer om det under tjänsten Miljöcertifiering.

Men, om du verkligen menar allvar med ditt miljöarbete och vill gå längre än så då finns det många fler möjligheter att skapa förbättring. Det finns bl a stora fördelar med att tänka på helheten under planeringen. Alltså, att tänka cirkulärt. Allt mer kan t ex återbrukas. Något som både du och klimatet kan göra vinster på. Vi kan bl a hjälpa dig inventera med återbruksfokus. Du kan läsa mer om det under tjänsten Återbruksledning. Ibland krävs det nya material och då kan vi istället hjälpa dig att välja de som är möjliga att återbruka längre fram. Att helt enkelt tänka ytterligare ett steg framåt. Sen har du det där med spill. Vi ger dig råd kring vad som kan återvinnas eller återbrukas. Eller för den delen hur det bör tillverkas så att spillet minimeras.

Det går alltid att göra bättre val och minska miljöskulden. Ju tidigare du börjar, desto mer går att påverka. Och vinna. Du får gärna höra av dig till oss så berättar vi mer!

Inom miljösamordning kan vi t ex hjälpa dig med:

 • Miljöprogram som innehåller de miljökrav du ställer
 • Miljöutredningar
 • Miljöinventering med provtagningar
 • Identifiering av miljöpåverkan, inkl förslag på förbättrande åtgärder
 • Inventering med fokus på återbruksmöjligheter
 • Analyser och beräkningar på miljöprestanda
 • Analyser av energiprestanda
 • Klimatkalkyler
 • Klimatdeklarationer
 • Verifiering och klassning av produkter genom byggvarubedömning
 • Cirkulärt tänkande, t ex vägledning i att arbeta med återbruk
 • Uppföljning av avfallshantering
 • Miljöcertifiering

Har du frågor? Prata gärna med Karin så hjälper hon dig vidare.