PROJEKTCOACH

Säg att du har ett stort och komplext byggprojekt framför dig. Och nu vill du kunna försäkra dig om att ni gör allt för att det ska bli framgångsrikt. Ja, då är du redo för nästa nivå, samverkan 2.0 – en projektcoach.

Ett samverkansprojekt kan på många sätt liknas vid att utveckla ett företag. Men det som företaget tillåts uppnå under år, det ska projektet uppnå på månader.

Så frågan är, hur säkerställer du att ni har tänkt på allt?

Som projektcoach coachar vi er igenom projektet. Från mål till start och ända fram till slutprodukt. Ja, du läste rätt, från mål till start. Vad ska projektet åstadkomma? Vilka värden vill vi skapa? Vilken kundnytta ska det innebära? Vi börjar där, vid
målen. Coachar er i de strategiska besluten och skapar en gemensam kompass. För gör vi rätt här, då är sannolikheten större att vi också navigerar rätt hela vägen när strategin sedan omsätts till praktisk produktion. 

Vi hjälper er att utvärdera vilka risker som finns. Och hur vi eliminerar dem. Vilka möjligheterna är. Och hur vi förstärker dem. Vi ser till att identifiera de avgörande faktorerna för projektets framgång och hjälper dig forma en organisation som har rätt kompetens, erfarenhet och personliga egenskaper för att hantera dem.

I projektcoachen får du en katalysator som ser till att det händer saker. Vi ställer frågor, ibland obekväma. Och det kan kännas lite ovant, att saker ifrågasätts. Men vi är opartiska och syftet är att locka fram det som vi av erfarenhet vet finns där – och som kan öppna upp för nya, förbättrade arbetssätt och lösningar. Allt för att öka produktiviteten, effektiviteten och lönsamheten.

Som projektcoach finns vi nära projektet i det dagliga arbetet. Vi styr och följer upp att rätt saker görs. Och att du får ut rätt effekter av det. Hela tiden med ett coachande förhållningssätt. Alla i projektet ska förstå vad uppdraget går ut på och känna sin specifika betydelse för ett lyckat slutresultat. Det brukar generera en enorm kraft som påverkar produktiviteten. Det påverkar faktiskt det mesta.

Att ha en projektcoach i ditt projekt handlar mycket om organisations- och ledarskapsutveckling. Genom att coacha cheferna så att de lyfter och blir ännu bättre ledare så lyfter hela organisationen – och därmed projektet. En slags effektiviseringsprocess ur ett ledarskapsperspektiv.

Det här är som sagt samverkan på en annan nivå. Allt som du får i vår tjänst Samverkansledare får du även i den här tjänsten. Men som projektcoach så börjar vi tidigare, ligger närmare projektet och följer upp ända in i mål. Just för att säkerställa att vi uppnår vad vi tillsammans bestämt oss för att göra.

Med en projektcoach får du verklig nytta direkt i projektet. Och bli inte förvånad om du upplever att du och dina kollegor har utvecklats, både i er profession och som människor. Något som även gynnar ditt nästa projekt.

I tjänsten kan bl a ingå:

 • Kontinuerligt utveckla organisationen, kommunikationen och
  projektledarskapet
 • Stödja och utveckla chefs- och ledarskapet i projektet
 • Coacha och stötta nyckelpersoner i projektet
 • Leda arbetet med att ta fram och konkretisera projektets framgångsfaktorer
  och risker
 • Tydliggöra uppdrag och leveranser för respektive enhet/UE
 • Tydliggöra uppdrag och leveranser i gränssnittet mellan enheterna/UE
 • Tydliggöra och ansvara för att effektiva kommunikationsvägar etableras
 • Ansvar för styrning och uppföljning av framtagna framgångsfaktorer och
  risker
 • Löpande fånga upp, rapportera och åtgärda uppkomna problem- och
  frågeställningar

Du får gärna höra av dig till oss så berättar vi mer!

Har du frågor? Prata gärna med Fredrik så hjälper han dig vidare.