PROJEKTERING

När vi hjälper dig att projektera har vi ett krav – det ska finnas en befintlig byggnad. Som du vill renovera, bygga om eller utveckla på något sätt. Men sen kan det handla om alltifrån bostäder, kontor, hotell till restaurang. Och från sekelskiftsbyggnader till miljonprogramsområden. Till exempel.

Genom åren har vi fått en både bred och djup erfarenhet kring olika typer av uppdrag. Storleken varierar. Utmaningarna inom t ex byggteknik och byggfysik likaså. Men oavsett så är vi alltid fokuserade på att säkerställa din byggnads kvalitet under hela dess livslängd.

Nedan kan du läsa mer kring olika tjänster som kan vara aktuella för dig i frågor kring projektering. Du får gärna också höra av dig till oss så berättar vi mer!

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG

Ett välgjort förfrågningsunderlag ger dig konkurrenskraftiga anbud. Eller med andra ord, gör du hemläxan så betalar det sig. Vi hjälper dig skapa korrekta och noggrant specificerade förfrågningsunderlag i form av ritningar, tekniska beskrivningar och administrativa föreskrifter. Det kan handla om utförandeentreprenad (AB) eller totalentreprenad (ABT). Ett tydligt underlag på detaljnivå som ger entreprenörerna goda möjligheter att ge dig intressanta anbud på tekniskt riktiga lösningar.

BYGGHANDLINGAR

De ritningar som ditt byggprojekt utförs efter kallas bygghandling. Vi tar fram bygghandlingar i form av ritningar, tekniska beskrivningar och administrativa instruktioner. Det gör vi både till projekt vi själva projektleder och till entreprenörer som behöver hjälp med projektering i t ex en totalentreprenad.

BYGGLOV

Många gånger kräver en ombyggnad eller utveckling av din fastighet ett bygglov. D v s att byggåtgärden prövas så den är lämplig för platsen och ändamålet. Både utifrån allmänna och enskilda intressen. Som byggherre har du enligt PBL (Plan- och bygglagen) ansvar för att det som byggs uppfyller samhällets krav.

Ombyggnad och utveckling av fastigheter är vår vardag och vi har goda kontakter med stadsbyggnadskontoren på alla de orter där vi är verksamma. Vi kan hjälpa dig projektera fram bygglov för t ex planer, fasader och tekniska snitt enligt respektive kommuns krav så att du får en så smidig process som möjligt med just din kommuns bygglovsavdelning.

RELATIONSHANDLINGAR

Relationshandlingar redovisar den verkliga utformningen av din byggnad i form av ritningar och tekniska beskrivningar efter färdigställandet. Vanligtvis är det dels bygghandlingar dels kompletterande information om alla ändringar som skett under byggnadstiden. På så sätt får du en rättvisande redovisning.

Olika projekt ställer olika krav på omfattningen av relationshandling. Vi kan hjälpa dig se till att du har rätt handlingar för vad just ditt projekt kräver.

Har du frågor? Prata gärna med Jaana så hjälper hon dig vidare.