PROJEKTERINGSLEDNING

Projekteringsledning handlar om att följa upp så att projekteringen går enligt plan och rätt kompetens blir tillsatt. Så som vi ser på det så handlar det också mycket om att se till helheten – och att vara duktig på att kommunicera.

Som din projekteringsledare bevakar vi dina intressen och ser till att de insatser som görs anpassas till dina ekonomiska, funktionella och tidsmässiga krav. Vi är med i hela processen och hjälper projektledaren under själva projekteringen så att det blir en genomarbetad planering som blir väl genomförd.

Nedan kan du läsa mer om CAD-samordning. Du får också gärna höra av dig till oss så berättar vi mer!

CAD-SAMORDNING

Skapa struktur för att säkra kvaliteten, det är egentligen vad vår tjänst CAD-samordning handlar om. När du startar ett projekt så skapas det en ny konsultgrupp, ofta med varierande erfarenheter. För att projekteringen ska fungera utan störningar kräver det att alla i konsultgruppen arbetar på ett strukturerat sätt. Ledtiderna är korta och till det kommer det ny teknik, det i sin tur kräver god samordning av digitalt ritningsmaterial på ett korrekt sätt. Vi har stor erfarenhet av projektering och CAD-hantering och hjälper
dig se till att CAD-samordna så att projektets alla olika discipliner levererar handlingar av likvärdig kvalitet.

Har du frågor? Prata gärna med Fredrik så hjälper han dig vidare.