PROJEKTKOMMUNIKATION

Företag är människor. Och ett byggprojekt påverkar människor. Så berörs din verksamhet, då vill du gärna veta det. I god tid. Få en chans att förstå varför. Hur. När. Och kanske dessutom diskutera visionära hyresgästanpassningar som kan utveckla både företaget och fastigheten.

Du kommer märka att vi vill att ditt byggprojekt ska vara bra för affärerna. Dina affärer. Och dina hyresgästers.

För att åstadkomma rätt förutsättningar för det så jobbar vi i två parallella processer – en byggprocess och en mänsklig process. Och för den mänskliga processen har vi skapat tjänsten Projektkommunikation för projekt i kommersiella fastigheter.

Som projektkommunikatörer hjälper vi dig ta reda på vilka konsekvenser olika vägval får. Vem som berörs och hur de berörs. Och deras behov under själva bygget. Vi besöker dina hyresgäster för att se hur deras verksamheter fungerar och berättar hur vi försöker minimera störningar. En populär restaurang med många lunchgäster och evenemang på kvällarna har sina behov, medan t ex ett konsultföretag eller en vårdcentral har andra.

De kommer också vilja ha information på olika sätt. Och olika mycket. Vi anpassar kommunikationen utifrån just dina hyresgäster med alltifrån workshops, informationsmöten, öppet hus, nyhetsbrev, attraktiva skyltar och vepor till dagliga avstämningar där det behövs för att få verksamheterna att fungera som vanligt. Vi ser till att vara en proaktiv, lättillgänglig och tydlig kontakt som hela tiden ger uppdaterad information och för en dialog med hyresgästerna kring hur de kan komma att påverkas. Och hur vi kan underlätta. T ex vid borrarbeten, elavstängningar eller om det händer något oväntat. Framförallt ser vi till att skapa goda relationer, samtidigt som vi avlastar din organisation.

Vi informerar även omkringliggande grannar och fastighetsägare om alltifrån hur arbetsbodar kommer att stå, vilka ljud som kan förekomma till vilka transportvägar som finns. Vi kan också vara ett stöd för nya hyresgäster. Informera dem hur byggprocessen fortgår, agera länk om entreprenören t ex behöver ett beslut från hyresgästen men även hjälpa till med alltifrån kontraktsavtal för larm o s v till faktiskt hela flyttprocessen. Ja, vi kan egentligen ta hand om all kommunikation mellan dig, entreprenören och hyresgästen.

Det är många involverade i ett byggprojekt. Alla med olika roller. Som projektkommunikatörer kan vi hjälpa dig att samordna och koordinera projektet internt. Så att alla vet vad som sker – när. Och vad som förväntas av var och en.

Vi har genom åren fått många erfarenheter från olika slags byggprojekt och uppdragsgivare och byggt upp en både bred och djup kompetens inom projektkommunikation. Vi har bl a kunskap inom beteendevetenskap, organisationspsykologi och kommunikation och har koll på hyreslagen. Vi kan snabbt anpassa våra tjänster utifrån hur just ditt projekt och din organisation ser ut.

Våra kommunikationstjänster innefattar bl a:

 • Anpassade analyser, kommunikationslösningar och dialogprocesser
 • Tydliga kommunikationskanaler med en och samma kontaktperson
 • Kontinuerlig och samordnad information ut till verksamheter i huset, grannfastigheter och fastighetsägare
 • Samordning och koordinering av projektet intern så att alla vet vilka roller som finns och vad som förväntas av var och en
 • Snabb återkoppling genom telefon, mejl och möten
 • Utformning och beställning av kommunikationsmaterial
 • Beställa profilkläder
 • Flyttplanering och evakuering
 • I ordningsställande av visnings- och projektlokal
 • Kontakt med myndigheter
 • Samverkan med närliggande fastigheters ägare och andra projekt som påverkar
 • Informationsmöten och personliga hyresgästmöten
 • Vara de befintliga hyresgästernas röst i projektorganisationen samt bevaka deras intressen
 • Se till att det är rent och snyggt under byggtiden

Du får gärna höra av dig till oss så berättar vi mer!

Har du frågor? Prata gärna med Lina så hjälper hon dig vidare.