PROJEKTLEDNING

Du kommer att märka det med en gång. Vår ledarstil är allt annan än traditionell. Orsaken är enkel. Vill du åstadkomma något mer än ett byggprojekt så behöver du ge människor möjlighet att kunna bidra.

Vi tror på en dynamisk ledarstil som skapar ett arbetsklimat som främjar delaktighet och personligt engagemang. Där människor sätts in i projektet, vågar ifrågasätta och komma med idéer som skapar möjligheter. En ledarstil som får människor att känna sig så betydelsefulla och kompetenta som de faktiskt är. Det här synsättet på projektledning har vi oavsett om det t ex rör dina medarbetare, hantverkare eller hyresgäster. Det handlar om att ta sig tid – det betalar sig.

Som projektledare så sätter vi ramarna för projektet tillsammans med dig och formar vår roll efter dina behov och önskemål. Vi sätter oss i din stol. Och ser till helheten – både byggprocessen och den mänskliga processen. Vi kan vara med från utredningar, genomförande till besiktningar och även vara ditt ombud mot myndigheter. Vi tar hänsyn till långsiktig förvaltning och estetik men också hur byggprojektet påverkar människor. Ur olika perspektiv. Vi träffar och pratar med dina hyresgäster. Skapar förståelse. Ger dem möjlighet att vara delaktiga. Och ser till att deras vardag fortsätter att fungera med utförlig och saklig information i rätt tid. Du kan läsa mer om det under våra kommunikationstjänster HyresgästdialogenTM och Projektkommunikation.

Vi har genom åren arbetat fram väl fungerande metoder och rutiner som säkerställer att projektet flyter på och kan ansvara för allt eller utvalda delar, det väljer du. Under tiden som ett projekt pågår finns all aktuell information i vår projektportal.

Inom projektledning kan vi bl a hjälpa dig med:

 • Förstudie
 • Projekteringsledning
 • Bas-P
 • Kvalitets- och miljöstyrning
 • Installationssamordning
 • Kalkylering
 • Byggledning och kontroll
 • Ekonomistyrning
 • HyresgästdialogenTM / Medlemsdialogen
 • Projektkommunikation
 • Flyttprojektledning

Du får gärna höra av dig till oss så berättar vi mer! Nedan kan du läsa vidare om ekonomistyrning.

EKONOMISTYRNING

Håller ditt byggprojekt sin budget? Vi kan hjälpa dig hålla koll på det. Eftersom vi ofta har ett övergripande ansvar i ett projekts samtliga skeden och håller i upphandlingar av entreprenader så har vi också både erfarenheter och kunskaper om kostnader för en mängd olika typer av byggprojekt. Det gäller även nyckeltal och konjunkturens inverkan på kostnader. I de flesta projekt gör vi bl a en byggkalkyl på åtgärder redan i ett tidigt skede och ansvarar sedan för att hålla ihop den tekniska och ekonomiska helheten under hela projektet. Vi kan hjälpa dig bevaka din totala projektekonomi med t ex prognoser, kontinuerliga avstämningar och överenskomna gränsdragningar utifrån dina förutsättningar.

Har du frågor? Prata gärna med John så hjälper han dig vidare.