UNDERHÅLLSPLANERING

Din fastighet har ett stort värde. Och genom att ha en underhållsplan ser du till
att värna om den tillgången. Kort sagt handlar den här tjänsten mycket om att
göra rätt sak i rätt tid för att spara pengar.

Men så som vi ser på det handlar det också om att se till att öka värdet, både för
dig som ägare och för dina hyresgäster, när möjligheten ges. Att utnyttja när det
går att samordna åtgärder och kanske utveckla fastigheten samtidigt, men även
ha koll på när det faktiskt visar sig att en åtgärd med fördel kan skjutas fram en
tid. Att helt enkelt vara förutseende.

En underhållsplan ska vara ett levande dokument – utifrån vårt sätt att se på
den – som regelbundet uppdateras inför varje nytt budgetår för att ge dig
kontroll. Det betyder inte att du därmed behöver anlita oss varje år, det räcker
att planen blir mer grundligt genomarbetad vart 2-3:e år. Din fastighet består
nämligen av en hel del olika delar, med olika livslängd och underhållsbehov.
Och förutsättningarna kan förändras med tiden. Låter du något vara tills det
akut måste åtgärdas kan det innebära stora merkostnader och du kanske även
måste åtgärda sådant du egentligen inte hade behövt – om du hade haft en
uppdaterad plan.

Vi har lång erfarenhet av både statusbedömningar och underhålls- och
konditionsbesiktningar för alltifrån små bostadsrättsföreningar till stora
kommersiella fastighetsägare och kan upprätta underhållsplaner för en enstaka
fastighet eller hela ditt fastighetsbestånd. Ambitionsnivån diskuterar vi fram
tillsammans utifrån vad du vill åstadkomma men ett vanligt upplägg är t ex ett
huvuddokument med en teknisk beskrivning i både text och bild och där
statusen på byggnadsdelar, installationer mm framgår. Och hur vi ser på
underhållsintervallen. Till det får du också en övergripande Excel-fil där
samtliga delar finns med. Hur stora eller många de är, nyckeltal som kr/m² och
kr/st och den totala kostnaden för de kommande underhållen år för år.

En sådan här plan handlar främst om de närmaste 15 åren. Sen brukar vi även
ta med åtgärder som krävs inom 15-30 år som en förväntad kostnad. Och till det
lägger vi också ofta till åtgärder som är bra att ta med i ett ännu längre
perspektiv som kommande åtgärder men utan kostnadsuppgift. På så sätt får du
struktur och kan även planera och spara till de stora åtgärderna i god tid. Du får
gärna höra av dig till oss så kan vi berätta mer!

Har du frågor? Prata gärna med Karl så hjälper han dig vidare.