UPPHANDLINGSSTÖD

Vilken eller vilka entreprenörer är rätt för just ditt byggprojekt? Utifrån ett tydligt och klart förfrågningsunderlag hjälper vi dig att ta fram förslag på det. Vi kollar också av så det finns ett intresse att lämna ett anbud och skickar därefter ut underlaget.

Oftast brukar entreprenörerna vilja besöka fastigheten för att skapa sig en tydlig bild av förutsättningarna på plats och ibland dyker det då upp frågor som vi svarar på, och även informerar övriga anbudsgivare när det är aktuellt.

När anbuden kommit in sammanställer vi dem och ser till att du lätt kan bedöma vilket eller vilka alternativ som är mest fördelaktiga för dig. Efter att vi tillsammans valt entreprenör kallar vi till ett gemensamt upphandlingsmöte. Och därefter är det dags för en beställningsskrivelse, d v s att skriva ett kontrakt mellan er. Du får gärna höra av dig till oss så berättar vi mer!