VI VISAR VÄGEN TILL ETT SAMHÄLLSBYGGANDE SOM KOMMANDE GENERATIONER SKA KUNNA TACKA OSS FÖR.

Vi vill se verklig förändring. Och vi kommer göra allt vi kan för att de byggprojekt som vi tar oss an åstadkommer förbättring. Inte bara för att vi vet av att det är möjligt, vi vet att det är nödvändigt.

Vi kan inte blunda för vad vår planet och vad de yngre generationerna står inför. När det är dags att lämna över stafettpinnen, då ska vi kunna göra det med gott samvete.

VI TAR VARKEN MÄNNISKOR ELLER PLANETEN FÖR GIVET.

Två saker har alltid varit viktiga för oss. Omsorgen om människan och övertygelsen om att ett byggprojekt är en möjlighet till att skapa något bättre.

Nu står klimatet inför en deadline. Och vi har inte alla svaren. Men en sak vet vi. Vi människor är beroende av en välmående planet. Och vi lånar den av våra barn. Så låt oss börja agera därefter.

DAGS ATT STÄDA UPP EFTER SIG.

Vår bransch har en stor del i att det ser ut som det gör. Och bär därför ett ansvar. Vi är som du säkert förstått inte något fan av gamla vanor och föråldrade attityder som machokultur, slöseri och ren egoism. Vår ledarstil visar vägen till andra sätt att göra saker på.

Så som vi ser på ett byggprojekt så ska det skapa värde. För alla. Och vi kommer vara den som står upp för människan och planeten när andra i rummet inte gör det. Även för ekonomins skull. För en hållbar fastighet är en bättre affär.

ETT BYGGPROJEKT KAN ANTINGEN VARA EN DEL AV LÖSNINGEN, ELLER SPÄ PÅ PROBLEMET.

Vi gillar effektiva, innovativa lösningar och vågar utmana det traditionella. Vi deltar i forskningsprojekt. Jobbar nära högskolorna. Och deltar i forum som ger oss nya perspektiv. Krävs det så går vi först på otrampad mark för att visa vägen.

VI VILL SKAPA ETT SAMHÄLLSBYGGANDE SOM:

  • Bryr sig om hur människor påverkas och tar ansvar för det.
  • Är klimatpositivt och bidrar till att stoppa klimatförändringarna.
  • Är cirkulärt och visar respekt för jordens ändliga resurser.
  • Alltid väljer den mest hållbara vägen som finns att tillgå.