VI TROR PÅ STYRKAN ATT GÖRA SAKER TILLSAMMANS.

Att ställa om till en hållbart samhällsbyggande är något som vi behöver göra tillsammans. Många goda initiativ tas och vi på Dayspring vill bidra på det sätt vi kan för att stärka den utvecklingen. Vi deltar i sammanhang som ger oss nya perspektiv och där vi kan hjälpa till med vår kunskap och erfarenheter. 

Här är några av de forum vi engagerar oss i.

Bloom Gbg

Bloom Gbg är ett nätverk som syftar till att hjälpa ungdomar i åk 8 och 9 i socioekonomiskt utsatta områden i Göteborg att få kontakt med företag utanför deras trygghetszon. Praktiken ska inte bara ge värdefulla erfarenheter, en inblick i arbetslivet och motivation till att lyckas i skolan utan den har även en ambition att stärka ungdomarnas upplevelse av tillhörighet, sammanhang och stolthet för sin stad. På Dayspring känner vi att det är viktigt att stödja detta och välkomnar eleverna till oss.

Brain Athletics

Brain Athletics är en idéburen rörelse som är grundad i ett nära samarbete mellan idrotten, hjärnforskning och funktionshinderrörelsen. Man tror helhjärtat på sambandet mellan fysisk träning, gemenskap, hjärnhälsa och kreativitet och det instämmer vi på Dayspring med. Det är bl a därför vi t ex har obligatorisk träning på arbetstid. Brain Athletics hjälper oss med tester kring vår syreupptagningsförmåga så att vi vet att vi är på rätt väg.

CCBuild

Bygg- och fastighetssektorns gemensamma arena för cirkulärt byggande. Centrum för cirkulärt byggande, ofta kallat CCBuild, är en arena där branschens aktörer möts och samverkar kring återbruk och cirkulära materialflöden vid byggande, rivning och förvaltning. CCBuild leds av IVL Svenska Miljöinstitutet och utvecklas i bred samverkan aktörer i samhällsbyggnadsbranschen.

CMB

CMB vid Chalmers, eller Centrum för Management i Byggsektorn, är ett forum för ömsesidig kunskapsutveckling inom management och ledarskap. Forskning, yrkeserfarenheter och utbildning möts på olika sätt för att utveckla vår bransch. Bl a så får studenter möjlighet att följa med våra projektledare här på Dayspring ut i verkligheten, ”Skugga en projektledare”. Vi deltar och leder ibland olika kunskapsutbyten. Och så tar vi del av den senaste forskningen.

Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om

”KLIMAT2030 – Västra Götaland ställer om” är en kraftsamling för västsvenska aktörer som agerar för att skapa en klimatsmart region. Arbetet utgår ifrån fyra fokusområden som framförallt behöver kraftsamla för att få ner de klimatpåverkande utsläppen. Det handlar om hållbara transporter, klimatsmart och hälsosam mat, förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster samt sunda och klimatsmarta bostäder och lokaler. På Dayspring har vi skrivit på för att bidra till att målen ska nås.

LFM 30

LMF30 är ett lokalt initiativ i Malmö för att påskynda bygg- och anläggningssektorns klimatomställning och genomförande av Agenda 2030. Byggsektorn står för mer än 20 % av Malmös totala klimatpåverkan och de kommande åren vill man ändra på det. Man har tagit fram en lokal färdplan med tydliga mål och Dayspring är en av dem som skrivit på. Vi lovar därmed att implementera färdplanen och dess målsättningar i vår verksamhet för att på så sätt bidra till att Malmö ska gå från ord till handling och bli en förebild inom klimatneutralt byggande.

Västsvenska handelskammaren

Västsvenska handelskammaren är en privat partipolitiskt oberoende näringslivsorganisation med anor från 1661. Det är en mötesplats för det västsvenska näringslivet och tillsammans med sina närmare 3000 medlemmar, varav Dayspring är en, arbetar man för att göra Västsverige till en attraktiv plats där man kan leva och göra affärer.

Innovationsföretagen

Innovationsföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation som representerar innovativa företag inom den kunskapsintensiva tjänstesektorn. De hjälper oss på Dayspring och andra ingenjörs- och arkitektföretag att verka både som affärsmässig part och som arbetsgivare.

Svenskt näringsliv

Svenskt näringsliv arbetar för att alla företag i Sverige ska ha bästa möjliga förutsättningar för att verka och växa för att på så sätt också öka Sveriges välstånd. De sprider kunskap, utvecklar nya idéer och tar fram konkreta förslag för att skapa ett bättre klimat för företagsamheten. Dayspring är medlem.

Har du några frågor om våra samarbeten så prata gärna med Fredrik.