VÅRA VÄRDEGRUNDER ÄR VÅR CHEF.

Vi är ett starkt värderingsstyrt företag och det genomsyrar hela vårt dagliga arbete. Våra värdegrunder och vår mission guidar oss i varje situation och i varje beslut. Och de ger oss modet att agera för det vi tror på, även om vi inte alltid sitter på alla svaren.

Vi är en ständigt lärande organisation, där utveckling hela tiden står i fokus. Både affärsmässigt och på det mänskliga planet. Framför allt är vi ett stort lag, där var och ens åsikt tas på allvar.

BRINNANDE ENGAGEMANG

För att alla ska känna sig sedda och betydelsefulla.

Det gör vi genom att vi:
 • Ställer frågor och lyssnar aktivt
 • Vågar ge feedback
 • Alltid återkopplar
 • Tar ansvar och driver processer framåt
 • Lämnar ett känslomässigt avtryck

Vi gör det genom att vara genuint intresserade av våra jobb.

OMSORG I ALLA LÄGEN

För att det ska bli rätt i slutändan.

Det gör vi genom att vi:
 • Säkerställer rätt kompetens
 • Tar hand om varandra
 • Förstår att människor gör affärer med människor
 • Skapar trygghet i situationer och relationer
 • Ser alla människors lika värde
 • Ser våra olikheter som tillgångar
 • Bidrar till en hållbar utveckling
 • Sätter processmål

Vi gör det genom att tänka på alla som berörs av det vi gör.

ÖPPENHET

För att skapa förtroendefullt samarbete.

Det gör vi genom att vi:
 • Vågar vara sårbara
 • Pratar med varandra
 • Ser varandra i ögonen
 • Vågar vara sanna och prata om det obekväma
 • Vågar vara öppna med våra misstag

Vi gör det genom att vi vågar rätta till det som blir fel.

SKAPA VÄRDEN

För att vara i ständig utveckling.

Det gör vi genom att vi:
 • Är innovativa
 • Är kreativa
 • Är kompetenta
 • Är affärsmässiga
 • Ser helheten

Vi gör det genom att vi ser möjligheter ur olika perspektiv.